Zamyslenie na deň 5.7.2021
04:29

Zamyslenie na deň 5.7.2021

04.07.2021
Skutky apoštolov 16,6-15
6 Potom prešli Frýgiou a Galáciou, ale Duch Svätý im zakázal hlásať slovo v Ázii. 7 Keď prišli k Mýzii, pokúšali sa ísť do Bitýnie, ale Duch Ježišov im nedovolil. 8 Prešli teda Mýziou a zišli do Troady. 9 Tu sa ukázalo Pavlovi v noci videnie: nejaký muž, Macedónec, stál pred ním a prosil ho hovoriac: Prejdi do Macedónie a pomôž nám! 10 Ako videl toto videnie, ponáhľali sme sa do Macedónie, presvedčení, že nás Boh volá, aby sme im zvestovali evanjelium. 11 Pustili sme sa teda z Troady na more a plavili priamo na Samotráku, na druhý deň do Neapolisu, 12 odtiaľ do Filipisu, ktoré je prvým mestom, kolóniou v tejto časti Macedónie. 13 V sobotný deň vyšli sme za bránu k rieke, kde – ako sme sa nazdávali – (Židia) sa modlievali; sadli sme si a hovorili sme so ženami, ktoré sa tam zišli. 14 Počúvala (ich) aj jedna bohabojná žena menom Lýdia, obchodníčka so šarlátom z mesta Tyatíry. Tej otvoril Pán srdce, aby pozorne počúvala, čo Pavel hovoril. 15 Keď sa dala pokrstiť i so svojím domom, prosila nás hovoriac: Keď ste ma uznali za vernú Pánovi, vojdite do môjho domu a zostaňte u mňa. A prinútila nás.

Poslušnosť Bohu je nevyhnutná. Keď sme boli deťmi, naša poslušnosť voči rodičom bola nevyhnutná. Nemali sme zrelý úsudok, nemali sme nijakú skúsenosť, a tak bolo pre našu bezpečnosť a rast potrebné, aby sme dospelých poslúchali. Rovnako je pre rast našej viery potrebná aj dôvera a poslušnosť voči Pánu Bohu. Aj preto, aby sme mohli počuť Jeho hlas. S citlivým srdcom a čulým svedomím nemôžeme inak, než poslúchať Boží hlas a podrobiť sa Jeho vôli. Pán Boh každému z nás dáva úlohu, ktorá má pomôcť budovať Jeho kráľovstvo. Ak Boží hlas v sebe nebudeme ignorovať, ako ho neignorovali ani apoštoli, aj my sa staneme nástrojom v Božích rukách a cez nás sa bude plniť Jeho vôľa. – – Pavel poslúchol Božie pozvanie v nočnom videní a dal sa na cestu do Macedónska. Keby to neurobil, nebola by spasená bohabojná Lýdia, ani jej domáci. – – Nik z nás tu nežije sebe, a preto prejavujme záujem aj o iných ľudí! Buďme pre nich vzorom vo viere a poslušnosti voči Bohu, aby si z nás mohli vziať dobrý príklad a aby horlili za Hospodina! Nech nás Pán Boh požehnáva v poslušnosti voči Nemu, lebo tá je pre požehnaný život nevyhnutná!
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že si naozaj múdry. Odpusť, že niekedy myslíme, že Ťa nepotrebujeme, aby si nás viedol a netúžime vnímať Tvoje vedenie. Posilni nás na vnútornom človeku, oživ, čo je v nás mŕtve, aby sme správne vnímali, kam nás vedieš. Amen.
Pieseň: ES 619
Autor: Jasmina Kotasová-Medveďová

Nevyslovíš meno Hospodina, svojho Boha, nadarmo, lebo Hospodin nenechá bez trestu toho, kto nadarmo vysloví meno Hospodina, svojho Boha! 2.Mojžišova 20,7
Otče, posväť sa tvoje meno. Lukáš 11,2

Galaťanom 1,13-24 :: Modlíme sa za: Mošovce (Tu)

Podcast Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

×
Náš web používa cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie jeho služieb, bez osobnej identifikácie jednotlivých používateľov. Pri používaní nášho webu však môžu naši partneri využívať cookies, ktoré sú personalizované, ale iba v prípade ak ste im už takýto súhlas udelili. Chcem vedieť viac.