Zamyslenie na deň 28.12.2020
03:27

Zamyslenie na deň 28.12.2020

28.12.2020
Lukáš 2,21-24
21 Keď prišiel ôsmy deň a dieťatko bolo treba obrezať, dali Mu meno Ježiš, ako Ho anjel pomenoval skôr, než sa počalo v živote. 22 A keď sa minuli dni ich očisťovania, podľa zákona Mojžišovho priniesli Ho do Jeruzalema, aby Ho predstavili Pánovi, 23 ako je napísané v zákone Pánovom: Každý mužský plod, ktorý otvára život, nech je zasvätený Pánovi, 24 a aby priniesli obeť podľa slov zákona Pánovho: dve hrdličky alebo dve holúbätá.

Raz istý človek hrdo vyhlásil a bil sa pritom do hrude: „My sme organizácia svedkov Jehovových!“ Tak som sa ho opýtal, či Pán Ježiš pri zakladaní cirkvi myslel, že to bude organizácia alebo organizmus? Neporozumel – tak som sa mu snažil vysvetliť rozdiel. Zásadný rozdiel je v tom, že organizácia vymyslená a riadená ľuďmi je niečo mŕtve, a preto nikomu nemôže dať život – je to niečo odpudzujúce. Úplne odlišné to je s organizmom – cirkvou, ktorú Pán Ježiš založil, riadi a spravuje. To je, naopak, niečo príťažlivé a On každý deň do nej pridáva nových ľudí. Pozrime sa do dnešného textu. Rodičia priniesli malého Ježiška – svoje dieťa pred Hospodina. Je jasné, že to bolo v chráme. Nepíše sa, že by bola dôležitá mŕtva budova – chrám, ale živý Pán Boh. Všímam si však, že, žiaľ, niektorí ľudia majú dnes lepší vzťah ku kostolu, majetku ako s Pánom Ježišom a ľuďmi… Tu platí, že kto má v poriadku vzťah s Pánom Ježišom, ten miluje aj ľudí (1Ján 2,9-10). Prejavuje sa to tým, že mu záleží na tom, aby čo najviac ľudí bolo s ním v nebi. Prajem ti, milá sestra a brat, aby si si nadovšetko zamiloval/a Pána Ježiša, a tým aj ľudí, ktorí ťa obklopujú, aby sme tak spolu smerovali do neba.
Modlitba: Pane Ježišu, odpusť, že príliš málo milujeme ľudí. Príliš málo ich vedieme k spaseniu. Prosíme, obživuj nás, nech nás zaujíma viac večný osud ľudí, než veci. Amen.
Pieseň: ES 697
Autor: Dušan Roháček

Pán, Hospodin, mi dal jazyk učeníkov, aby som vedel unaveného posilniť slovom. Izaiáš 50,4
Aby sme aj my mohli potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení, a to útechou, ktorou aj nás Boh potešil. 2.Korinťanom 1,4

Matúš 2,13-18 :: Modlíme sa za: Dobroč (No)

Podcast Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

×
Náš web používa cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie jeho služieb, bez osobnej identifikácie jednotlivých používateľov. Pri používaní nášho webu však môžu naši partneri využívať cookies, ktoré sú personalizované, ale iba v prípade ak ste im už takýto súhlas udelili. Chcem vedieť viac.