Zamyslenie na deň 26.11.2020
04:11

Zamyslenie na deň 26.11.2020

26.11.2020
2.Petrov 3,10-18
10 Príde Pánov deň ako zlodej, keď sa nebesá rachotom pominú, živly sa rozplynú v ohni a zem so svojimi dielami zmizne. 11 Keď sa všetko takto rozplynie, akí musíte byť v svätom konaní a zbožnosti vy, 12 ktorí túžobne očakávate príchod Božieho dňa, keď sa nebesá rozplynú v ohni a živly roztopia v požiari?! 13 Podľa Jeho zasľúbenia očakávame nové nebesá a novú zem, v ktorých spravodlivosť prebýva. 14 Preto, milovaní, toto očakávajúc, usilujte sa, aby vás Pán našiel nepoškvrnených a bez úhony v pokoji. 15 Zhovievavosť nášho Pána pokladajte za spasenie, ako vám písal aj náš milovaný brat Pavel podľa múdrosti jemu danej. 16 O tomto hovoril vo všetkých svojich listoch, v ktorých niektorým veciam ťažko rozumieť. A neučení a neutvrdení ľudia ich, práve tak ako ostatné Písma, aj prekrúcajú na vlastnú skazu. 17 Vy teda, milovaní, ktorí to vopred viete, chráňte sa, aby ste sa nedali zviesť bludom nemravníkov a nestratili ste pevnú postať, 18 ale vzrastajte v milosti a poznaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Jemu sláva aj teraz, aj naveky! Amen.

Súd. Budem pokračovať vo včerajšom príbehu o mojej dcére, ktorá nesplnila úlohu, na ktorú mala „more“ času. Po jej slovách „idem to hneď urobiť“, som danú vec urobila radšej sama. Prirodzene, že mi to zabralo nejaký čas a, navyše, som musela vyriešiť aj „nedostatok času“ mojej dcéry. Prišiel adekvátny trest, aby mohlo dôjsť k náprave. Ak sa pozrieme na to, o čom píše Pavol v dnešnom texte, dočítame sa, že čas na nápravu sa pominul. Je koniec. Žiadny čas navyše na začatie, či dokončenie. Žiadny čas na pokánie, či zmenu života. Žiadny čas na nájdenie Boha. Nastane okamih súdu. Zem so svojimi dielami zmizne. Zmizne všetko, s čím by sa chcel človek postaviť pred Boha, aby sa obhájil. Ako obstáť na súde? Ako obstať, keď už nebude čas na nič? Jedine tak, že budeme pripravení. Nepoškvrnení, bez úhony, v POKOJI. To je jediná cesta. Nič iné nás nedokáže zachrániť pred večným zatratením, ktoré spôsobil hriech. Musíme nájsť pokoj už v tomto čase. Teda, POKOJ, ktorý prináša Kristus, ktorý je sám Pokojom. Lebo Bohom sme milovaní a očakávame stetnutie tvárou v tvár s Tým, Kto zmenil náš život a Kto mu dal hodnotu budúcnosti. Nebojme sa mať srdce otvorené, aby v ňom Kristus vládol Svojím pokojom.
Modlitba: Ďakujeme Ti, Bože, aj za súd, hoci nás z neho mrazí. Chápeme však, že nemôžeš do neba zobrať zlých a nebo chceš darovať verným. Prosíme, veď nás do dobrej Večnosti Svojím Duchom cez pokánie a prijatie Ježiša za svojho Pána a Spasiteľa. Amen.
Pieseň: ES 544
Autor: Janka Bosáková

Teraz však, Bože náš, ďakujeme ti a chválime tvoje slávne meno. 1.Kronická 29,13
Za všetko ustavične vzdávajte vďaky Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista. Efežanom 5,20

1.Tesaloničanom 5,9-15 :: Modlíme sa za: Bratislava – Dúbravka (Ba)

Podcast Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

×
Náš web používa cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie jeho služieb, bez osobnej identifikácie jednotlivých používateľov. Pri používaní nášho webu však môžu naši partneri využívať cookies, ktoré sú personalizované, ale iba v prípade ak ste im už takýto súhlas udelili. Chcem vedieť viac.