Zamyslenie na deň 30.5.2021
03:28

Zamyslenie na deň 30.5.2021

29.05.2021
Svätá Trojica. Sancta Trinitas
Milosť Pána Ježiša Krista, Božia láska a spoločenstvo Svätého Ducha nech je s vami všetkými! 2.Korintským 13,13

Rimanom 11,(32)33-36
(32 Lebo zavrel Boh všetkých do neposlušnosti, aby sa nad všetkými zmiloval.)
33 Ó, hlbokosť bohatstva, múdrosti a známosti Božej! Aké nevyspytateľné sú Jeho súdy a nepochopiteľné cesty Jeho. 34 Veď kto poznal myseľ Pánovu, alebo kto Mu bol radcom? 35 Alebo kto prv dal Jemu, aby mu bolo treba odplatiť? 36 Lebo z Neho, skrze Neho a pre Neho je všetko. Jemu sláva naveky. Amen.

Náš Boh – v mojom srdci. V roku 1641 René Descartes upozornil, že „taká samozrejmá myšlienka, ako že dva plus dva sú štyri, nemusí mať žiadnu realitu mimo ľudskej mysli.” Podobná logika platí aj v našom vzťahu k Pánu Bohu. Tu počúvame: „Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty – znie výrok Hospodinov“. To, čo sa nám zdá správne, nemusí byť správne v Božích očiach. To, čo sa nám zdá potrebné, nemusí byť potrebné u Pána Boha. To, čo je pre nás vzácne, nemusí byť vzácne u Boha. Blahoslavený je človek, ktorý si túto nelogickú logiku vzťahov uvedomí a Hospodinovu vôľu prijíma bez výhrad. To je svedectvo viery, ktorá neprepočítava správnosť Božích rozhodnutí, ale pokorne vyznáva: „Pán môj a Boh môj!“ Ten istý jeden Boh, Tvorca „všehomíra“, Ten istý milujúci – stelesnená láska zjavená nám v Kristovi a Ten istý pre nás vždy prítomný v Duchu Svätom po všetky časy. Ten istý jeden v troch osobách. Jemu nech je sláva naveky!
Pieseň: ES 628
Autor: Ján Hruška

Potešil si ma, Hospodin, svojimi skutkami; plesám nad dielami tvojich rúk. Žalm 92,5
Apoštoli s veľkou mocou vydávali svedectvo o zmŕtvychvstaní Pána Ježiša a na všetkých spočívala veľká milosť. Skutky apoštolov 4,33

Ján 3,1-8(9-13) :: Izaiáš 6,1-8(9-13) :: Žalm 29 :: Modlíme sa za: Mládež pre Krista

Podcast Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

×
Náš web používa cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie jeho služieb, bez osobnej identifikácie jednotlivých používateľov. Pri používaní nášho webu však môžu naši partneri využívať cookies, ktoré sú personalizované, ale iba v prípade ak ste im už takýto súhlas udelili. Chcem vedieť viac.