Zamyslenie na deň 30.6.2021
04:01

Zamyslenie na deň 30.6.2021

29.06.2021
Skutky apoštolov 14,20b-28
a na druhý deň odišiel s Barnabášom do Derby. 21 Potom, keď v tomto meste zvestovali evanjelium a získali mnoho učeníkov, vrátili sa do Lystry, Ikónie a Antiochie; 22 utvrdzovali duše učeníkov povzbudzujúc ich, aby zotrvali vo viere, a že: Cez mnohé súženie musíme vojsť do kráľovstva Božieho. 23 Nato po cirkevných zboroch ustanovili starších a na modlitbách a pôstoch porúčali ich Pánovi, v ktorého uverili. 24 Potom prejdúc Pisidiou, prešli do Pamfýlie, 25 hlásali slovo v Perge a zišli do Attálie. 26 Odtiaľ sa preplavili do Antiochie, odkiaľ (vyšli), poručení milosti Božej, do práce, ktorú (práve) dokončili. 27 Ako ta prišli, zhromaždili cirkevný zbor a oznámili im, čo všetko učinil Boh s nimi, a že aj pohanom otvoril dvere viery. 28 A strávili tam s učeníkmi nemalý čas.

Rásť môže len to, čo je živé. Od apoštolov sa môžeme mnohému naučiť. Prekvapuje nás, že po kameňovaní a prenasledovaní sa Pavol s Barnabášom znova vracajú do tých istých miest? Prečo sa tam vracajú? Predtým prišli, aby všetkým priniesli evanjelium. Teraz prichádzajú, aby zorganizovali život v zboroch, povzbudzovali vo vernosti Ježišovi Kristovi a v duchovnom raste. Zároveň, aby ukázali, že nepriateľstvo a súženie nás od viery nemôže odradiť. Nepriatelia Božieho kráľovstva tu budú stále. Apoštoli neboli nejakí supermani, ktorí mihnutím oka všetko zvládli. Aké to bolo ťažké a ako bolestivo to aj oni prežívali, sa môžeme dozvedieť z 2. listu Timoteovi 3,11-12: „Ty si ma nasledoval… v prenasledovaniach a utrpeniach, ktoré ma postihli v Antiochii, Ikonii a Lystre. Čo to boli za prenasledovania, ktoré som znášal! A zo všetkých vytrhol ma Pán. A všetci, ktorí chcú pobožne žiť v Kristu Ježišovi, budú prenasledovaní.“ Dokážeme sa vžiť do situácie týchto novonarodených Božích detí v tých mestách? Koľko lásky, oddanosti a vďačnosti muselo byť v ich srdciach, aby to zvládli! A čo my?
Modlitba: Odpusť, Bože, že kresťanstvo často žijeme ako klub a nie ako vec sebaobete v prenasledovaní. Daj nám srdce plné Ducha, nech Ťa radostne nasledujeme aj keď je nepriateľstvo silné a bolestivé. Amen.
Pieseň: ES 475
Autor: Elena Bruncková

Kto uveril tomu, čo sme hovorili z počutia? Komu sa zjavilo rameno Hospodina? Izaiáš 53,1
Bojuj dobrý boj viery a chop sa večného života, do ktorého si povolaný. 1.Timoteovi 6,12

Marek 11,(20.21)22-26 :: Modlíme sa za: Modra (Ba)

Podcast Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

×
Náš web používa cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie jeho služieb, bez osobnej identifikácie jednotlivých používateľov. Pri používaní nášho webu však môžu naši partneri využívať cookies, ktoré sú personalizované, ale iba v prípade ak ste im už takýto súhlas udelili. Chcem vedieť viac.