Zamyslenie na deň 4.3.2021
04:48

Zamyslenie na deň 4.3.2021

04.03.2021
Lukáš 18,31-43
31 Vtedy vzal k sebe dvanástich a hovoril im: Ajhľa, vstupujeme do Jeruzalema, a splní sa všetko o Synovi človeka, čo napísali proroci. 32 Lebo vydajú Ho pohanom, budú sa Mu posmievať a potupia Ho, budú pľuvať na Neho 33 a zbičujú Ho i zabijú, ale On na tretí deň vstane z mŕtvych. 34 Oni však nič nerozumeli z toho a bolo im to slovo skryté, ani nechápali, čo hovoril. 35 Keď sa blížil k Jerichu, nejaký slepec sedel pri ceste a žobral. 36 Počujúc, že zástup ide tadiaľ, spytoval sa, čo je to. 37 Oznámili mu, že Ježiš Nazaretský ide tadiaľ. 38 Tu zvolal: Ježiš, Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou! 39 A tí, čo šli popredku, dohovárali mu, aby zamĺkol. Ale on tým hlasnejšie kričal: Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou! 40 Nato Ježiš zastal a kázal priviesť ho k sebe. A keď sa priblížil, opýtal sa ho: 41 Čo chceš, aby som ti urobil? Odpovedal Mu: Pane, nech vidím. 42 Riekol mu Ježiš: Viď! Tvoja viera ťa zachránila. 43 A on hneď videl a nasledoval Ho, oslavujúc Boha. A všetok ľud, keď to videl, vzdával Bohu chválu.

Vyjsť zo zajatia zaužívaných predstáv. Ježiš už tretí raz hovorí, že sa blíži čas Jeho utrpenia. Nevraví novoty, „len“ pripomína, čo už kedysi napísali proroci. Učeníci, ktorí na vlastné oči videli Pána i zázraky, ktoré konal, však v tejto veci zaostávajú (v.34). Mesiáša si dokážu predstaviť len ako politického osloboditeľa. Telesne síce vidia, no iba svoje predstavy o Mesiášovi (hoci vtedy zaužívané), nie však Boží plán. Slepec, paradoxne, „vidí“ to, čo telesne vidomí nie. Slepotu považovali v Izraeli za dôsledok hriechu, slepca za človeka Bohom zatrateného. No slepec nezostane v zajatí tejto obvyklej mienky. Všetkými silami sa pohotovo chopí jedinečnej príležitosti. Nedá sa odradiť okolím, ktoré mu dohovára. Jeho volanie – prosba, aby sa Syn Dávidov nad ním zmiloval – je ako šíp priamočiaro vystrelený k Pánovi, či sťa povraz, ktorým sa pripútava k nebu. Ježiš nepremárnil šancu preukázať cestou na Golgotu osobný záujem a lásku žobrákovi. Slepec nepremárnil jedinečnú príležitosť, aby mu Ježiš pomohol. Viera v Krista ho zachránila. Zrak (čo ako vzácny) nebol pre neho najvyššou hodnotou. Nezabúda totiž na Ježiša. Nasleduje Ho, chváli Boha, čo k oslave Boha podnecuje aj ďalších. Viera jedného outsidera – že Ježiš je Záchrancom – je viac, ako sympatie mnohých nasledovníkov.
Modlitba: Ďakujeme, Ježišu, že uzdravuješ tam, kde je viera silnejšia, ako predsudky a názory sveta. Dnešný svet sa smeje z Tvojich uzdravení a odrádza nás, aby sme Ťa volali. Daj nám vieru, ktorá sa nedá odradiť! Amen.
Pieseň: ES 317
Autor: Martin Šefranko

„Ja poznám svoje zámery, ktoré mám s vami,“ znie výrok Hospodina, „sú to zámery pokoja, a nie nešťastia; dám vám budúcnosť a nádej.“ Jeremiáš 29,11
Veď Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť a aby skrze neho a v ňom zmieril všetko, čo je na zemi i v nebesiach, keď nastolil pokoj preliatím jeho krvi na kríži. Kolosanom 1,19-20

1.Jánov 1,8 – 2,2(3-6) :: Modlíme sa za: Drienovo – Čabradský Vrbovok (Ho)

Podcast Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

×
Náš web používa cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie jeho služieb, bez osobnej identifikácie jednotlivých používateľov. Pri používaní nášho webu však môžu naši partneri využívať cookies, ktoré sú personalizované, ale iba v prípade ak ste im už takýto súhlas udelili. Chcem vedieť viac.