Zamyslenie na deň 3.8.2020
03:51

Zamyslenie na deň 3.8.2020

03.08.2020
Marek 4,26-29
26 Potom hovoril: Tak je to s kráľovstvom Božím, ako keď človek zaseje zrno do zeme; 27 v noci spí, vo dne vstáva, a zrno klíči a rastie, ani sám nevie ako. 28 Lebo zem sama od seba prináša úrodu; najprv byľ, potom klas a potom plno zrna v klase. 29 A keď úroda dozrie, hneď priloží kosák, lebo nastala žatva.

Neurýchľujme nasilu proces duchovného rastu kvôli vonkajšiemu efektu. Podobenstvo o rastúcom zrne kladie dôraz na silu rastu, ktorá je ukrytá v samotnom zrne. Nie je to roľník, kto dáva zrnu silu klíčiť, ani nemá vplyv na jeho rast, či na to, že je „najprv steblom, potom klasom a napokon plným zrnom v klase“ (Mk 4,28). To však neznamená, že roľník na tom nemá nijakú zásluhu; predsa musí upraviť zem a zasiať zrno. Ježiš tak poukazuje na Božie kráľovstvo, ktoré sa riadi vo dne v noci vlastnými pravdami. Jeho Slovo má svoju vitalitu, schopnosť prebiť sa na povrch a priniesť načas úrodu; pravda, ak sa srdce, do ktorého sme ho zasiali, dokáže prispôsobovať jeho nárokom. Je to povzbudenie pre tých, čo sejú zrno Jeho Slova. Neurýchľujme nasilu proces duchovného rastu kvôli vonkajšiemu efektu! Zrno potrebuje dobrú zem a dobrá zem potrebuje zrno, ak sa majú stať užitočnými. V tom je ich vzájomná závislosť. A ďalší zložitý proces, ktorý sa začína klíčením a končí zrením, je už v rukách Božích. Zrno, ktoré rozsievame, musí byť opravdivým Božím Slovom. A pôda srdca, do ktorej sa vkladá, musí byť opravdivo „dobrou pôdou“. Nie cestou, nie skalou ani tŕním. Je to pre nás veľké povzbudenie k poslaniu, či už ako rodičov, učiteľov alebo kňazov. Musíme urobiť len to, o čo nás žiada, a zvyšok – tú väčšiu časť – už ponechajme na Neho!
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že Ty dávaš vzrast. Ďakujeme, že môžeme pritom aspoň trochu asistovať a radovať sa z Tvojho stvorenia. Prosíme, daj nám trpezlivosť a lásku, aby sme Ti pomáhali pestovať krásne „kvety“ do Tvojej duchovnej „záhrady“. Amen.
Pieseň: ES 364
Autor: Ján Podlesný

Poníženým udeľuje Pán milosť. Príslovia 3,34
Nič nerobte z ctižiadostivosti ani pre márnu slávu, ale radšej v pokore pokladajte iných za vyšších od seba. Filipanom 2,3

Matúš 7,7-12 :: Modlíme sa za: Sabinov (Šz)

Podcast Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

×
Náš web používa cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie jeho služieb, bez osobnej identifikácie jednotlivých používateľov. Pri používaní nášho webu však môžu naši partneri využívať cookies, ktoré sú personalizované, ale iba v prípade ak ste im už takýto súhlas udelili. Chcem vedieť viac.