Zamyslenie na deň 15.6.2020
06:10

Zamyslenie na deň 15.6.2020

15.06.2020
1.Kráľov 3,1-15
1 Šalamún sa stal zaťom faraóna, egyptského kráľa. Vzal si jeho dcéru, a kým dokončieval stavbu svojho domu, domu Hospodinovho a hradieb okolo Jeruzalema, priviedol ju do Dávidovho mesta. 2 Ale ľud obetoval na výšinách, lebo do tých čias nebol ešte vybudovaný dom pre Hospodinovo meno. 3 Šalamún miloval Hospodina, chodil podľa príkazov svojho otca Dávida, ale aj on obetoval a kadieval na výšinách. 4 Raz odišiel kráľ do Gibeónu, aby tam obetoval, lebo to bola významná výšina. Šalamún pri tom oltári obetoval tisíc zápalov. 5 V Gibeóne sa Hospodin ukázal Šalamúnovi vo sne, v noci. Boh mu riekol: Žiadaj si, čo ti mám dať! 6 Šalamún odpovedal: Ty si preukázal veľkú priazeň svojmu služobníkovi Dávidovi, môjmu otcovi, lebo chodil pred Tvojou tvárou vo vernosti, v spravodlivosti a s úprimným srdcom voči Tebe. Zachoval si mu túto veľkú priazeň, keď si mu dal syna, ktorý zasadol na jeho trón, ako je to dnes. 7 Ty, Hospodine, Bože môj, si učinil kráľom svojho služobníka po mojom otcovi Dávidovi. Ja som však mladý človek, neviem vychádzať ani vchádzať. 8 Tvoj služobník je uprostred Tvojho ľudu, ktorý si si vyvolil, mnohého ľudu, ktorý nemožno zmerať ani spočítať pre množstvo. 9 Daj svojmu sluhovi poslušné srdce, aby spravoval Tvoj ľud, aby mohol rozoznávať dobré od zlého, veď kto bude môcť spravovať tento Tvoj mohutný ľud? 10 Pánovi sa zapáčilo, že si Šalamún žiadal toto. 11 Vtedy mu Boh riekol: Pretože si si žiadal toto, a nežiadal si si ani dlhý život, ani bohatstvo, ani životy svojich nepriateľov, ale si si žiadal schopnosť porozumieť a poslúchnuť právo, 12 hľa, učiním podľa tvojej žiadosti. Dávam ti múdre a chápavé srdce, takže tebe rovného nebolo ani pred tebou, ani po tebe nepovstane taký, ako si ty. 13 Dám ti aj to, čo si nežiadal – bohatstvo i slávu – takže za všetkých tvojich čias nebude ti medzi kráľmi nikto rovný. 14 A ak budeš chodiť po mojich cestách, teda budeš zachovávať moje ustanovenia a príkazy, ako chodieval tvoj otec Dávid, predĺžim aj tvoje dni. 15 Nato sa Šalamún prebudil, veď to bol sen. Potom odišiel do Jeruzalema, a keď si zastal pred Pánovou truhlou zmluvy, obetoval spaľované obete, pripravil obete spoločenstva a usporiadal hostinu pre všetkých svojich služobníkov.

Bol to „iba“ sen. Jedným z významných medzníkov v živote kráľa Šalamúna bola jeho svadba s faraónovou dcérou. Bolo to v čase stavby Hospodinovho chrámu. Šalamún obetoval a kadieval na výšinách. V biblickom texte to znie ako výčitka, ktorú však zmierňuje fakt, že Hospodinov chrám ešte nebol dostavaný. Bolo to v Gibeóne, na posvätnom návrší, kde Šalamún opäť obetoval, keď sa mu prisnil sen. V Biblii nejde o nič výnimočné. Ak má Boh pre človeka nejaké zvláštne a dôležité posolstvo, varovanie, poverenie k úlohám, prorocký odkaz a pod., robí to práve prostredníctvom snov. Neraz, keď sa prebudíme, povieme si: „Bol to iba sen.“ No v Šalamúnovom prípade mal ten sen veľkú váhu. Mohol si žiadať dlhý život, víťazstvá nad nepriateľmi, bohatstvo a slávu… On si však žiadal múdrosť – schopnosť spravovať svoj ľud a rozlišovať medzi dobrým a zlým, rozvahu a poslušné srdce. – – Čo by sme si na Šalamúnovom mieste žiadali my? O čo v modlitbách prosíme nášho nebeského Otca? O čom snívame? Aj cez Šalamúnov sen nám dnes Pán Boh hovorí: „Žiadaj si, čo ti mám dať!“ Aj sám Pán Ježiš nás k tomu povzbudzuje slovami: „Amen, amen, vám hovorím: Keď budete prosiť Otca o niečo, dá vám to v mojom mene“ (J 16,23). Je prvý deň nového pracovného týždňa. Nuž, prosme a vezmime aj dnes, aby naša radosť bola úplná (J 16,24)!
Modlitba: Bože, ďakujeme, že Svojím Duchom dávaš múdrosť. Prosíme, veď naše myšlienky, aby sme boli Tvojimi dobrými služobníkmi. Dávaj nám pokoj, aby sme sa nehnali za „vysokými“ vecami, ale žili láskou k blížnemu. Amen.
Pieseň: ES 316
Autor: Jozef Pacek

Tvoji mŕtvi budú žiť. Izaiáš 26,19
Veď vieme,

Podcast Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

×
Náš web používa cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie jeho služieb, bez osobnej identifikácie jednotlivých používateľov. Pri používaní nášho webu však môžu naši partneri využívať cookies, ktoré sú personalizované, ale iba v prípade ak ste im už takýto súhlas udelili. Chcem vedieť viac.