Zamyslenie na deň 10.4.2020
06:34

Zamyslenie na deň 10.4.2020

10.04.2020
Veľký piatok. Parasceve
Veď Boh tak miloval svet, že dal Svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Ján 3,16

Marek 15,24-41
24 Potom Ho ukrižovali a rozdelili si Jeho rúcho tak, že losovali oň, kto čo má dostať. 25 Keď Ho ukrižovali, boli tri hodiny. 26 Jeho vinu označili nápisom: Kráľ židovský. 27 Spolu s Ním ukrižovali dvoch lotrov, jedného sprava, druhého zľava. 28 A naplnilo sa Písmo, ktoré hovorí: A počítali Ho medzi zločincov. 29 A tí, čo tade chodili, rúhali sa Mu, potriasali hlavami a hovorili: Hej, Ty, čo boríš chrám a za tri dni ho vystavíš, 30 zachráň sa, zostúp z kríža! 31 Podobne sa posmievali aj veľkňazi so zákonníkmi a hovorili medzi sebou: Iných zachraňoval, a seba nemôže zachrániť! 32 Kristus, kráľ Izraela! Nech zostúpi teraz z kríža, aby sme videli a uverili! Ešte aj tí Ho potupovali, ktorých s Ním ukrižovali. 33 Keď prišla šiesta hodina, nastala tma po celej zemi až do deviatej hodiny. 34 O deviatej hodine zvolal Ježiš silným hlasom: Eloi, Eloi, lama sabachtaní? to je v preklade: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? 35 A niektorí z tých, čo tam stáli, počujúc to, povedali: Ajhľa, Eliáša volá! 36 A ktosi pribehol, namočil hubku do octu a vložil ju na trstinu, dával Mu piť a hovoril: Nechajte Ho, uvidíme, či príde Eliáš, aby Ho sňal! 37 Ale Ježiš zvolal silným hlasom a vypustil ducha. 38 A chrámová opona sa roztrhla na dvoje od vrchu až do spodku. 39 Keď stotník, ktorý stál naproti Nemu, videl, že takto dokonal, povedal: Tento človek bol naozaj Syn Boží! 40 A boli tam aj ženy, ktoré sa prizerali zďaleka, medzi nimi Mária Magdaléna, Mária, matka Jakuba Malého a Jozefa, a Salome, 41 ktoré Ho nasledovali a posluhovali Mu, keď bol v Galilei, a mnohé iné, ktoré prišli s Ním do Jeruzalema.

Deň, keď sa pravda stala vinou. „Kráľ židovský“. Prečo sa tento titul stal tŕňom v oku a napokon vinou, za ktorú si Ježiš zasluhoval smrť? Prečo je prijatie (P)pravdy také ťažké? Prečo sa často pravda stáva vinou? Filozof F. Nietsche si kládol podobnú otázku, v ktorej sa zrkadlí aj podstata odpovede: Ak by existoval Boh, ako by som sa mohol zmieriť s tým, že ja nie som bohom? „Byť ako Boh“ – rozhodovať o živote, o tom, čo je dobré a čo zlé… Nezomrel Kristus na kríži, ako ovocie tejto ľudskej túžby? Takto sa nápis „Kráľ židovský“ stal vinou a pravda nepohodlnou. Preto je dnešný deň príbehom o veľkom konflikte medzi pravdou a klamstvom, láskou a nenávisťou. Najskôr to vyzeralo tak, že vyhrala nespravodlivosť sveta, ktorá nemá zmilovania nad nevinnými ani slabými. Zdalo sa, že moc silných bude mať v otázke pravdy posledné slovo. Tam, kde umiera „Pravda“, dostáva priestor ríša tmy. Vždy, keď ľudia križujú Krista a keď Ho vynesú na okraj svojho „mesta“, prichádza tma, prázdnota, dezorientácia a strata zmyslu života i nádeje. A predsa aj v tme a blízkosti Golgoty nachádzame svetlo poznania, ktoré za Kristovou smrťou vidí Božie zachraňujúce konanie a odhaľuje pravdu: „Tento človek bol naozaj Syn Boží!“ Nestojme preto zďaleka pri kríži, ale na kolenách blízko neho, aby nápis „Kráľ židovský“ bol označením našej viny, za ktorú On platil.
Modlitba: Ďakujem, Ježišu, že Ty si zvíťazil. Ukázal si, že v láske je víťazstvo prehrou a prehra víťazstvom. Odpusť, že vo vzťahoch sa snažím vyhrávať a tým len zraňujem. Prosím, ži vo mne Tvoju pokornú lásku, ktorá prináša uzdravenie, slobodu a pokoj. Amen.
Pieseň: ES 96
Autor: Peter Mihoč

Haleluja! Blahoslavený muž, ktorý sa bojí Hospodina a v jeho príkazoch má veľkú záľubu! Žalmy 112,1
Jeho ranami ste boli uzdravení. Boli ste totiž ako blúdiace ovce, no teraz ste sa vrátili k pastierovi a biskupovi svojich duší. 1.Petrov 2,24-25

Ján 19,16-30 :: 2.Korinťanom 5,(14b-18)19-21 :: Modlíme sa za: Liptovs...

Podcast Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

×
Náš web používa cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie jeho služieb, bez osobnej identifikácie jednotlivých používateľov. Pri používaní nášho webu však môžu naši partneri využívať cookies, ktoré sú personalizované, ale iba v prípade ak ste im už takýto súhlas udelili. Chcem vedieť viac.