Zamyslenie na deň 10.1.2021
05:22

Zamyslenie na deň 10.1.2021

10.01.2021
1. nedeľa po Zjavení
Lebo všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Boží synovia. Rimanom 8,14

Rimanom 12,1-8
1 Prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje telá v živú, svätú, Bohu príjemnú obeť, vašu rozumnú službu Bohu. 2 A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé. 3 Lebo mocou milosti, ktorá je mi daná, hovorím každému medzi vami, aby si nemyslel o sebe viac ako treba, ale aby skromne zmýšľal, ako Boh komu udelil mieru viery. 4 Lebo ako v jednom tele máme mnoho údov, ale všetky údy nevykonávajú tú istú činnosť, 5 tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristovi, jednotlivo však sme si navzájom údmi. 6 Keďže však máme rozličné dary podľa milosti, ktorá nám je daná: kto má proroctvo, nech (ono) súhlasí s vierou; 7 kto dar služby, nech slúži; kto dar vyučovania, nech vyučuje; 8 kto dar napomínania, nech napomína; kto dáva, (nech dáva) z úprimnosti; kto je predstavený, nech je horlivý; kto činí milosrdenstvo, nech je ochotný.

Naliehavá prosba. Použité grécke slovo sa dá preložiť ako prosím, ale aj napomínam. A tak by sme mohli povedať, že je to naliehavá prosba, s ktorou sa na nás apoštol obracia. Niektorí skúmatelia textu vidia v tejto kapitole dôležitý medzník. Apoštol prechádza od duchovnej teórie k duchovnej praxi. To, čo prijímame z duchovných myšlienok, sa má prejaviť aj v našom telesnom živote. Svoje telá máme vydávať Bohu v živú, svätú, rozumnú službu. Tá obeť spočíva v tom, že vždy ide o zápas medzi tým, či svojou obnovenou mysľou budeme hľadať vôľu Božiu, alebo sa budeme prispôsobovať svetskému životu. Každý z nás pozná tento zápas tela a Ducha. Apoštol nás povzbudzuje, aby sme svoje telá Bohu vydávali. Je to sloveso vyjadrujúce stály proces. Nie raz, ale ustavične sa vydávajme Pánu Bohu do služby. Naše zlyhania nech nás nevedú k rezignácii, ale k novej premene mysle a k novému hľadaniu Božej vôle. Aj cez naše zlyhania zostávajme v Božej náruči. – – Istá kleptomanka, keď odovzdala svoj život Pánovi Ježišovi, prežila oslobodenie od tejto svojej hriešnej poviazanosti. Do jej života prišla sloboda a radosť. Po istom čase prišla za kňazom úplne strápená. Opäť niečo ukradla. Myslela si, že ju Pán Boh opustil. Kňaz sa jej opýtal: „Aký ste mala pocit vtedy dávno, keď ste kradla?“ „Veľmi dobrý“, odpovedala. „A aký teraz?“ „Cítim sa veľmi zle“, odpovedala zronená. A kňaz jej hovorí: „Toto je dôkaz, že Duch Boží prebýva vo vás.“ Napriek svojim zlyhaniam, odovzdávajme sa stále nanovo Bohu.
Modlitba: Pane Ježišu Kriste, pomôž nám, aby sme aj dnešný deň vedeli rozlíšiť Tvoje požiadavky od ponuky sveta.
Pieseň: ES 529
Autor: Samuel Linkesch

Odvráť moje oči, aby nehľadeli na márnosť. Žalm 119,37
Ako ste teda prijali Ježiša Krista, Pána, tak v ňom žite zakorenení a v ňom budovaní, upevnení vo viere, ako ste sa naučili. Kolosanom 2,6-7

Matúš 3,13-17 :: Izaiáš 42,1-9 :: Žalm 72 :: Modlíme sa za: Biblické hodiny

Podcast Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

×
Náš web používa cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie jeho služieb, bez osobnej identifikácie jednotlivých používateľov. Pri používaní nášho webu však môžu naši partneri využívať cookies, ktoré sú personalizované, ale iba v prípade ak ste im už takýto súhlas udelili. Chcem vedieť viac.