Zamyslenie na deň 6.4.2021
04:12

Zamyslenie na deň 6.4.2021

05.04.2021
Lukáš 24,36-49
36 Keď o tomto hovorili, postavil sa On sám medzi nimi a riekol im: Pokoj vám! 37 Poľakaní a zdesení sa domnievali, že vidia ducha. 38 I povedal im: Čo ste prestrašení a prečo sa vám rodia v srdci pochybnosti? 39 Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja. Dotknite sa ma a presvedčte sa, že duch nemá kosti a mäso, ako vidíte, že ja mám. 40 Keď to hovoril, ukázal im ruky a nohy. 41 A keď od radosti ešte neverili a divili sa, povedal im: Či máte tu niečo zjesť? 42 Podali Mu kúsok pečenej ryby a plást medu. 43 Vzal teda a jedol pred nimi, 44 hovoriac im: Toto sú moje slová, ktoré som vám hovoril, keď som bol ešte s vami, že sa všetko musí splniť, čo je napísané o mne v zákone Mojžišovom, v prorokoch a v žalmoch. 45 Vtedy im otvoril rozum, aby pochopili Písma. 46 Riekol im: Tak je napísané, že Kristus musel trpieť a na tretí deň vstať z mŕtvych 47 a že sa musí kázať v Jeho mene pokánie na odpustenie hriechov všetkým národom, počnúc od Jeruzalema. 48 Vy ste svedkovia toho. 49 A hľa, posielam na vás zasľúbenie Otcovo. Vy však zostaňte v meste, kým nebudete vystrojení mocou z výsosti.

Otvorený rozum. Čo všetko sa muselo stať, aby učeníci prijali a akceptovali Ježišovo vzkriesenie? Videli prázdny hrob, pripomenuli si Jeho slová a predpovede, ktoré im hovoril počas troch rokov, keď ich každodenne vyučoval. Mali Ho živého medzi sebou, mohli sa dotknúť Jeho prebodnutých rúk a nôh. Radovali sa, ale stále sa čudovali a neverili. Vtedy im vzkriesený Pán „otvoril rozum, aby pochopili Písma“. – – Čo všetko potrebujeme my, aby sme prijali niečo, čo si nevieme vysvetliť? Možno sme podobní Ježišovým súčasníkom, ktorí sa Ho pýtali, aké znamenie im dá, aby dokázal, že je Boh. Áno, domnievame sa, že ak by Pán Boh aspoň občas vykonal nejaký zázrak, ktorý by všetci videli, určite by v Neho uverili. No pamätajme na to, že učeníci potrebovali pochopiť Písmo, aby prijali vzkriesenie. A toto Písmo máme k dispozícii všetci a stále, i keď nie sme svedkami nadprirodzených javov. Prosme Pána, aby sme Jeho slovo vedeli prijať, pochopiť a následne podľa neho aj žiť! Svedectvo životom podľa Písma je zázrakom, ktorý môže osloviť ľudí okolo nás.
Pieseň: ES 145
Autor: Peter Synak

Ponížených postavil na výšiny a smútiacich pozdvihol do bezpečia. Jób 5,11
Nech je požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy, ktorý nás potešuje v každom našom súžení. 2.Korintským 1,3-4

Ján 20,1-10 :: Modlíme sa za: Hrachovo (Ri)

Podcast Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

×
Náš web používa cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie jeho služieb, bez osobnej identifikácie jednotlivých používateľov. Pri používaní nášho webu však môžu naši partneri využívať cookies, ktoré sú personalizované, ale iba v prípade ak ste im už takýto súhlas udelili. Chcem vedieť viac.