Zamyslenie na deň 15.2.2021
04:13

Zamyslenie na deň 15.2.2021

15.02.2021
Lukáš 9,37-45
37 Nasledujúceho dňa, keď (Ježiš) zostúpil z vrchu, stretol sa s Ním veľký zástup. 38 A hľa, muž zo zástupu zvolal: Majstre, prosím Ťa, pozri sa mi na syna, veď je môj jediný. 39 A hľa, duch sa ho zmocňuje, a on hneď kričí; a (duch) lomcuje ním, až sa chlapcovi ústa penia, a ťažko odchádza od neho, keď ho sužuje; 40 prosil som aj Tvojich učeníkov, aby ho vyhnali, ale nemohli. 41 Ježiš odpovedal: Ó, neveriace a skazené pokolenie! Dokedy budem s vami a dokedy vás budem trpieť? Priveď sem syna! 42 Keď prichádzal, ešte aj vtedy ho démon zvalil a lomcoval ním. Ale Ježiš pohrozil nečistému duchovi, uzdravil chlapca a vrátil ho otcovi. 43 A všetci žasli nad velebnosťou Božou. A keď sa všetci divili všetkému, čo Ježiš konal, povedal svojim učeníkom: 44 Dobre si zapamätajte tieto reči; lebo Syn človeka má byť vydaný ľuďom do rúk. 45 Ale oni nerozumeli tej reči a bola pred nimi, aby ju nepochopili. A obávali sa opýtať Ho na tú reč.

Nebeská a pozemská realita. „Nasledujúceho dňa, keď (Ježiš) zostúpil z vrchu… “ – Evanjelista Lukáš myslí na udalosť, keď sa Ježiš stretol s Mojžišom a Eliášom na hore Tábor (Hora premenenia). Svedkami tejto „nebeskej“ reality sa stali traja učeníci, ktorých Ježiš vzal so Sebou. Z tejto nadčasovej reality, ktorú učeník Peter označil slovami: „Pane dobre je nám tu… “, zišli do pozemskosti a biedy človeka. V biblickom príbehu je táto pozemskosť prejavená epileptickými záchvatmi mladého človeka, bezmocnosťou otca, aj učeníkov, Ježišovými výrokmi: „Ó neveriace a skazené pokolenie… “, „Syn človeka má byť vydaný ľuďom do rúk,“ až pokonštatovanie evanjelistu: „nerozumeli tej reči… “Naozaj až desivá stratenosť človeka v temnote zemskej reality.! Ale čo priam žiari z toho temného obrazu pozemskosti, je osoba Ježiša. Učeníci na Hore premenenia počuli hlas z neba: „Toto je môj milovaný Syn… “ A „milovaný Syn“ (nebeská realita) preniká pozemskú realitu ľudí, aby ju prežil vo všetkých ich zraneniach, biede, v malovernosti, až po nenávisť a vydanie sa „ľuďom do rúk“, ktoré Ho ukrižovali. Za Golgotou je však víťazná moc nad hriechom a smrťou. Dovoľme tomuto jasu Božej lásky rozohnať temnotu, ktorá tlačí aj nás!
Modlitba: Odpusť, Bože, že nám často chýba viera prijať Tvoje učenie o nečistých duchoch, ktorí ničia niektorých ľudí! Odpusť, že málo pomáhame pri ich oslobodení! Daj cirkvi inšpiráciu, aby viac žila vierou a prinášala slobodu ľuďom, ktorí takto trpia. Amen.
Pieseň: ES 247
Autor: Dušan Kováčik

Izraeliti odpovedali Hospodinovi: „Zhrešili sme, nalož s nami ako uznáš za vhodné, len dnes nás zachráň.“ Kniha sudcov 10,15
Tak aj v nebi bude väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú. Lukáš 15,7

Lukáš 13,31-35 :: Modlíme sa za: Devičany (Dn)

Podcast Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

×
Náš web používa cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie jeho služieb, bez osobnej identifikácie jednotlivých používateľov. Pri používaní nášho webu však môžu naši partneri využívať cookies, ktoré sú personalizované, ale iba v prípade ak ste im už takýto súhlas udelili. Chcem vedieť viac.