Zamyslenie na deň 20.3.2020
04:37

Zamyslenie na deň 20.3.2020

20.03.2020
Marek 12,28-34
28 Vtedy pristúpil jeden zo zákonníkov, ktorý ich počul hádať sa, a vidiac, že im správne odpovedal, opýtal sa Ho: Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých? 29 Ježiš odpovedal, že prvé je toto: Počuj, Izrael! Pán, náš Boh, je jediný Pán. 30 Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého srdca a z celej duše a z celej mysle a z celej sily. 31 Druhé je toto: Milovať budeš blížneho ako seba samého. Nad tieto niet iného väčšieho prikázania. 32 Tu povedal Mu zákonník: Dobre, Majstre, pravdu si povedal, že jeden je Boh a niet iného okrem Neho;
33 a milovať Ho z celého srdca a z celej mysle a z celej sily, a milovať blížneho ako seba samého je omnoho viac ako všetky zápaly a obete. 34 Keď Ježiš videl, ako rozumne odpovedal, riekol mu: Nie si ďaleko od kráľovstva Božieho. A nikto sa Ho viac neopovážil spytovať.

Je to už zopár rokov, čo z pera Daniela Heviera uzrel svetlo sveta text, ktorý následne zhudobnil Pavol Habera a spolu s Karlom Gottom a Petrom Dvorským ho aj úspešne naspievali. Myslím, že viac ani netreba písať, či hovoriť o tejto piesni a každý okamžite spoznáva veľký hit Svet lásku má. Uvedená pieseň poslucháča okamžite pohltí nielen úžasným hlasovým prejavom jednotlivých spevákov, či nádherným hudobným spracovaním v podaní symfonického orchestra, ale najmä hĺbkou samotného textu piesne Svet lásku má. Úžasné konštatovanie! Táto láska bola stelesnená v malom Betlehemskom dieťati v Pánovi Ježišovi Kristovi. Práve v Ňom vyjadril Boh Svoju lásku k nám. No, ako je to s našou láskou k Bohu? Milujeme Ho tak, ako On nás? Milujeme Ho naplno? Náš text nám hovorí: „Milovať budeš Pána svojho Boha z celého srdca.“ Prečo z celého srdca? Odpoveď je jasná: pretože Boh takto miluje nás. Neustále na nás myslí a, prirodzene, to isté očakáva od nás. Stojíme pred každodennou výzvou myslieť na svojho Boha, a to nielen vtedy, keď prežívame zložité obdobie, ale neustále a naplno. Prostredníctvom modlitby udržujme svoju myseľ orientovanú na svojho nebeského Otca. Príkladom nech nám je sám Pán Ježiš Kristus, v ktorom sa láska stala dokonalou.
Modlitba: Bože, odpusť, že priveľa lásky odovzdávame veciam, ktoré za to nestoja a tak máme málo srdca pre Teba. Rozlievaj do našich sŕdc Svojím Duchom lásku k Tebe a blížnym, nech svet spozná, že si dobrý. Amen.
Pieseň: ES 642
Autor: Vladimír Daniš

Hospodin ma schová vo Svojom úkryte v deň pohromy. Ukryje ma v skrýši Svojho stanu. Žalmy 27,5
Preto mám záľubu v slabostiach, v hanobení, v núdzi, v súženiach, v prenasledovaniach a v úzkostiach pre Krista. Lebo keď som slabý, vtedy som silný. 2.Korinťanom 12,10

Matúš 10,34-39 :: Modlíme sa za: Kraľovany (Lo)

Podcast Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

×
Náš web používa cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie jeho služieb, bez osobnej identifikácie jednotlivých používateľov. Pri používaní nášho webu však môžu naši partneri využívať cookies, ktoré sú personalizované, ale iba v prípade ak ste im už takýto súhlas udelili. Chcem vedieť viac.