Zamyslenie na deň 4.12.2020
05:50

Zamyslenie na deň 4.12.2020

04.12.2020
Izaiáš 60,1-14
1 Povstaň a zaskvej sa, pretože prichádza tvoje svetlo a sláva Hospodinova vychádza nad tebou. 2 Lebo, hľa, tma kryje zem a temnota národy, ale nad tebou vychádza Hospodin a Jeho sláva sa zjavuje nad tebou. 3 Národy prídu k tvojmu svetlu a králi k jasu, ktorý žiari nad tebou. 4 Pozdvihni oči a pozri: všetci sa zhromaždia a prídu k tebe; tvoji synovia prídu zďaleka a tvoje dcéry v náručí budú nosené. 5 Potom uvidíš a budeš žiariť, začuduje sa ti a poteší srdce, lebo poklady mora sa k tebe obrátia, bohatstvo národov príde k tebe. 6 Množstvo tiav ťa zaplaví, mladé ťavy z Midjanu a Éfy; všetci zo Sáby prídu, donesú zlato a kadidlo a hlásať budú chvályhodné skutky Hospodinove. 7 Všetky kédarské stáda zhromaždia sa k tebe, barany nebájótské budú ti slúžiť, vystúpia na môj oltár ako milá obeť, a tak ozdobím svoj nádherný dom. 8 Kto sú títo, čo sa zlietajú ako oblak a ako holuby do svojich holubníkov? 9 Veď na mňa budú čakať ostrovy<a>, najprv taršíšske lode, aby zďaleka dopravili tvojich synov i svoje zlato a striebro s nimi – pre meno tvojho Boha, Hospodina, a pre Svätého v Izraeli, lebo ťa robí slávnym. 10 Cudzozemci vystavajú tvoje hradby a ich králi ti budú posluhovať. Lebo som ťa bil vo svojom hneve, ale vo svojej priazni som sa zľutoval nad tebou. 11 Tvoje brány budú ustavične otvorené, vo dne ani v noci ich nebudú zatvárať, aby ti mohli prinášať bohatstvo národov a privádzať svojich kráľov. 12 Lebo národ i kráľovstvo, ktoré ti nebude slúžiť, zahynie, a pohania budú iste vyhubení. 13 K tebe spoločne príde sláva Libanonu, cyprusy, jasene a smreky na ozdobenie miesta mojej svätyne; tak uctím miesto svojich nôh. 14 Synovia tvojich utláčateľov prídu k tebe zohnutí, a budú sa ti klaňať k nohám tí, čo pohŕdali tebou, a nazvú ťa mestom Hospodinovým, Sionom Svätého v Izraeli.

Smutné aj krásne. V tomto proroctve asi 700 rokov pred Kristom Izaiáš až neuveriteľne opisuje koniec tejto časnosti. Vo verši 2. je opísané, že nad ľudstvom nastane temnota. Myslí sa tu duchovná temnota, hromadné odmietanie Božích princípov života, ktoré sa už premieta do úplného morálneho chaosu. Hoci v našej dobe je životná úroveň taká, ako nikdy predtým, morálka a poznanie Boha sú čoraz viac potláčané, prípadne sa zásadne menia… Za všetky spomeniem rozvody, nové manželstvá po rozvodoch a s rozvedenými, homosexuálne, či lesbické vzťahy. A bude to ešte horšie… Napriek tomuto smútku, je celý uvedený text veľmi radostný. Bude dosť tých, ktorí budú vo večnosti chváliť Hospodina. A to je aj výzva pre nás: Ak sme Boží, majme radosť z večnosti, ktorú Hospodin prichystal tým, ktorí Ho milujú… Predstavte si, do Nového Jeruzalema vstúpia i tí, ktorí boli predtým vyradení z Božej spásy. Napr. 7. verš tu opisuje prítomnosť potomkov Kédara a Nebajóta, terajších Arabov. A kde budeš v tom všetkom Ty pri záverečnom verdikte večného Boha? Ak teraz čítaš, ešte stále je čas na rozhodnutie, aby si bol v nebesiach aj Ty. Pros o to v úprimnej modlitbe!
Modlitba: Pane, dávam sa Ti do rúk, aby si robil so mnou všetko, čo je potrebné pre moju spásu. Nech je to čokoľvek. Odpusť moje hriechy. Odpusť nedostatok viery. Ďakujem za Ježiša, ktorý zaplatil za mňa, tak prosím, aby ma viedol Svojím Duchom. Amen.
Pieseň: ES 697
Autor: Stanislav Gurka

Márne zavčasu vstávate, neskoro si líhate a jedávate chlieb tvrdej námahy; on zatiaľ Svojmu milému dáva spánok. Žalmy 127,2
Veď váš Otec vie, čo potrebujete, skôr ako ho prosíte. Matúš 6,8

Ezechiel 37,24-28 :: Modlíme sa za: Brezová pod Bradlom (My)

Podcast Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

×
Náš web používa cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie jeho služieb, bez osobnej identifikácie jednotlivých používateľov. Pri používaní nášho webu však môžu naši partneri využívať cookies, ktoré sú personalizované, ale iba v prípade ak ste im už takýto súhlas udelili. Chcem vedieť viac.