Zamyslenie na deň 9.4.2021
04:24

Zamyslenie na deň 9.4.2021

08.04.2021
Kolosanom 1,15-23
15 On je obrazom neviditeľného Boha, prvorodený pred všetkým stvorením, 16 lebo v Ňom bolo stvorené všetko, čo je na nebesiach aj na zemi, viditeľné aj neviditeľné: tróny, panstvá, kniežatstvá, mocnárstva, všetko je stvorené skrze Neho a pre Neho. 17 On je pred všetkým, a všetko spolu má v Ňom svoje bytie. 18 On je hlavou tela, cirkvi, On počiatok, prvorodený z mŕtvych, aby Jeho bolo prvenstvo vo všetkom. 19 Lebo Boh za dobré uznal, aby v Ňom prebývala všetka plnosť 20 a aby Ním zmieril so sebou všetko, aj čo je na zemi aj čo je v nebesiach, a priniesol pokoj v krvi Jeho kríža. 21 Aj vás, ktorí ste kedysi boli odcudzení a vo (svojich) zlých skutkoch ste zmýšľali nepriateľsky, 22 teraz zmieril so sebou Jeho smrťou v ľudskom tele, aby vás postavil pred seba svätých, nepoškvrnených a bez úhony, 23 ak totiž zotrvávate založení a pevní vo viere a neuchyľujete sa od nádeje evanjelia, ktoré ste počuli, ktoré bolo zvestované každému stvorenstvu pod nebom. Ja, Pavel, som sa stal jeho služobníkom.

Čo je pre kresťana zásadná hodnota? V čom si nemôže dovoliť nijaký kompromis? Čo by malo byť ústrednou témou evanjelizácie? Sú texty v Biblii, ktorým je ťažké porozumieť , napríklad nie všetci majú rovnaký názor na výklad Danielových alebo Zachariášových proroctiev. Existujú rôzne pohľady na stvorenie sveta a asi by nebolo múdre viesť kvôli nim boje. V jednom sa však potrebujeme zhodnúť: Kristus je Boží Syn. Je jednou z osôb Božej Trojice. Narodil sa a žil na Zemi ako Boh a zároveň človek. Zomrel na kríži za naše hriechy a bol vzkriesený. Problémy v cirkvi vznikajú vtedy, ak sa tieto pravdy popierajú alebo spochybňujú. K takejto situácii došlo aj v Kolosách. V mladom zbore sa začalo šíriť bludné učenie, ktoré sa neskôr rozvinulo do tzv. gnosticizmu. Falošní učitelia hlásali, že hmota je zlá, a preto popierali Kristovu ľudskú prirodzenosť. Tvrdili tiež, že zdrojom spasenia nie je Kristus, ale že sa k nemu dopracujeme prostredníctvom zvláštneho tajného poznania. Hoci Pavol nikdy v Kolosách osobne nebol, keď sa o tejto situácii dozvedel, veľmi jasne a jednoznačne im napísal, že Kristus na spasenie postačuje. O Kristovej zvrchovanosti preto píše chválospev, ktorý sa v ranej cirkvi rozšíril a čítal sa pri zhromaždeniach kresťanov. Pravda o Kristovi bola a je základom evanjelia, ktoré hlásal Pavol a je zdrojom nádeje aj dnes, pre nás.
Pieseň: ES 242
Autor: Peter Synak

Neboj sa, veď som ťa vykúpil. Zavolal som ťa po mene, ty si môj. Izaiáš 43,1
Ak je Boh za nás, kto je proti nám? Rimanom 8,31

Lukáš 24,36-47 :: Modlíme sa za: Hrušovo (Ri)

Podcast Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

×
Náš web používa cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie jeho služieb, bez osobnej identifikácie jednotlivých používateľov. Pri používaní nášho webu však môžu naši partneri využívať cookies, ktoré sú personalizované, ale iba v prípade ak ste im už takýto súhlas udelili. Chcem vedieť viac.