Zamyslenie na deň 18.11.2020
05:11

Zamyslenie na deň 18.11.2020

18.11.2020
Deň pokánia a modlitieb
Spravodlivosť pozdvihuje národ, no hriech je pre národy hanbou. Príslovia 14,34

Náreky 3,34-66
34 Keď niekto nohami deptá všetkých zajatcov zeme, 35 keď prekrúcajú ľudské práva pred Najvyšším, 36 keď ukrivdia človeku v jeho súdnom spore, či to Hospodin nevidí? 37 Kto povedal kedy niečo, čo by sa splnilo bez Pánovho príkazu? 38 Nepochádza z úst Najvyššieho zlé i dobré? 39 Prečo sa ktorýkoľvek živý človek ponosuje na trest za hriechy? 40 Prezrime a preskúmajme svoje cesty a navráťme sa k Hospodinovi! 41 Pozdvihnime srdcia i ruky k Bohu na nebesiach! 42 My sme sa spreneverili a spriečili, a Ty si neodpustil. 43 Uzavrel si sa v hneve a prenasledoval si nás, usmrcoval si, nešetril, 44 oblakom si sa uzavrel, aby modlitba neprenikla.
45 Spravil si z nás smeti a vyvrheľov uprostred národov. 46 Škerili na nás svoje ústa všetci naši nepriatelia; 47 hrôza a pasca nám bola údelom, spustnutie a skaza. 48 Z očí mi tečú potoky vôd pre skazu dcéry môjho ľudu. 49 Oči sa mi zalievajú bez utíšenia, bez prestania, 50 kým len Hospodin nepozrie a nepohliadne z neba. 51 Moje oko mi spôsobuje bolesť pre všetky dcéry môjho mesta. 52 Moji nepriatelia bez príčiny poľovali na mňa ako na vtáka. 53 V jame umlčali život môj, nahádzali na mňa kamene. 54 Vody sa mi zavreli nad hlavou, povedal som: Už je po mne! 55 Vzýval som Tvoje meno, Hospodine, z najhlbšej jamy; 56 počul si môj hlas, nezakrývaj si ucho pred mojím volaním! 57 Bol si mi blízko v deň, keď som Ťa vzýval, a povedal si: Neboj sa! 58 Ty si viedol môj spor, Pane, vykúpil si môj život. 59 Videl si moju krivdu, Hospodine, dopomôž mi k právu! 60 Videl si všetku ich pomstu, všetky ich zámery proti mne. 61 Počul si ich hanobenie, Hospodine, všetky ich zámery proti mne, 62 reči mojich protivníkov aj ich ustavičné šomranie proti mne. 63 Daj pozor na ich sedenie a vstávanie, ja som ich posmešnou pesničkou. 64 Ty im odplatíš, Hospodine, podľa činov ich rúk. 65 Dáš im zatvrdnuté srdcia. Tvoja kliatba na nich! 66 Prenasledovať ich budeš s hnevom a vyhubíš ich spod svojich nebies, Hospodine.

Poznáte to? Človek sa spravodlivosti nedovolá. A niekedy nezáleží na tom, či je to veriaci alebo nie. Niekedy aj my sami vedome, či nevedomky druhým ľuďom ubližujeme. A niekedy máme pocit, že aj Hospodin na nás zabudol. Ako keby sa každý deň na nás valila len krivda, hnev a nepokoje. No, čo ak toto všetko, čo sa nám deje, si zaslúžime? Čo ak to nie je trest, ale výsledok toho, ako žijeme (viď v. 39-41)? Je z tohto bludného kruhu možný návrat späť? Áno, je. Aj návrat má však svoje pravidlá. Určil ich Boh. Návrat k Nemu je možný jedine v pokání cez Ježiša Krista. Ak nie si veriaci, potrebuješ prijať Ježiša ako svojho Pána a Spasiteľa (obráť sa na niekoho, kto ti to môže vysvetliť a s kým sa o tom môžeš viac porozprávať). Ak si veriaci a odišiel si od Božej tváre, máš možnosť v modlitbe a v pokání prísť späť k Hospodinovi. Nezabudni, modlitba je rozhovor s Bohom a pokánie je uznanie a vyznanie svojich hriechov, priestupkov a previnení. Od nás záleží, či toto privilégium návratu k Bohu využijeme alebo nie. V takom prípade nevyužijeme ďalšiu šancu, ktorú nám Boh ponúka.
Modlitba: Ďakujeme Ti, Pane Bože, že nám dávaš šance na nové začiatky s Tebou. Ďakujeme Ti, že aj keď zídeme z cesty, Ty si nájdeš spôsob, ako nás na to upozorniť. Daj nám vnímavosť, ako to rozpoznať, že je to od Teba. Daj nám ochotu na to správne reagovať. Amen.
Pieseň: ES 246
Autor: Radoslav Naď

Hospodin, náš Boh, vládli nám iní páni než ty, ale my vyznávame iba tvoje meno. Izaiáš 26,13
Boha treba poslúchať viac ako ľudí. Skutky apoštolov 5,29

Lukáš 13,(1-5)6-9 :: Rimanom 2,1-11 :: Izaiáš 1,10-18 :: Modlíme sa za: Banská Štiavnica (Ho)

Podcast Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

×
Náš web používa cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie jeho služieb, bez osobnej identifikácie jednotlivých používateľov. Pri používaní nášho webu však môžu naši partneri využívať cookies, ktoré sú personalizované, ale iba v prípade ak ste im už takýto súhlas udelili. Chcem vedieť viac.