Zamyslenie na deň 13.6.2021
03:50

Zamyslenie na deň 13.6.2021

12.06.2021
2. nedeľa po Svätej Trojici
Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinúť. Matúš 11,28

Efezanom 2,(11-16)17-22
(11 Preto pamätajte, že ste kedysi boli pohania podľa tela a neobrezanými vás prezývali takzvaní obrezaní, totiž (obrezaní) ľudskou rukou na tele, 12 a že ste boli v tom čase bez Krista, vylúčení zo spoločenstva s Izraelom, cudzí zmluvám zasľúbenia, bez nádeje a bez Boha na svete. 13 Ale teraz, hoci ste kedysi boli ďalekí, v Kristovi Ježišovi stali ste sa blízkymi krvou Kristovou. 14 Lebo On je náš pokoj, On, ktorý oboch spojil v jedno a zboril priehradný múr, nepriateľstvo, 15 keď na svojom tele pozbavil platnosti zákon s jeho nariadeniami, aby tak z dvoch stvoril v sebe jedného, nového človeka, nastolil pokoj 16 a oboch v jednom tele zmieril s Bohom skrze kríž, na ktorom zahladil to nepriateľstvo.)
17 A tak prišiel zvestovať pokoj vám ďalekým a pokoj aj blízkym, 18 lebo skrze Neho obaja máme prístup k Otcovi v jednom Duchu. 19 A tak teda nie ste už cudzinci ani prišelci; ale ste spoluobčania svätých a domáci Boží, 20 vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je sám Ježiš Kristus, 21 na ktorom každé stavanie, (príslušne) pospájané, rastie v chrám svätý v Pánovi, 22 a na ktorom aj vy budete v Duchu spolu zbudovaní v príbytok Boží.

On je náš pokoj. V 7. storočí pred Kristom sa prorok Jeremiáš sťažoval: „Pokoj, pokoj! Ale niet pokoja“. O sedem storočí neskôr Boh posiela na tento svet Svojho Syna, o ktorom apoštol Pavel vyznáva: „On je náš pokoj“. Slovo „pokoj“ sa nám väčšinou spája s kľudom, tichom, ničnerobením, oddychom, priam až s pasivitou. No, keď sa začítame do apoštolových slov, zdá sa, že pokoj, ktorým je Kristus a ktorý nám Kristus priniesol a vydobyl, je všetko iné, len nie pasivita. Pokoj je to, čo ďalekých robí blízkymi. Pokoj spája a rúca múry nepriateľstva. Pokoj nastoľuje jednotu, z dvoch robí jedného. Pokoj je výsledkom zmierenia s Bohom, ktoré pre nás Kristus Pán vydobyl Svojou krvou. Pokoj znamená koniec nepriateľstva. Iba vďaka pokoju v tomto chápaní je pre nás možný prístup k Otcovi. Od nás dnes záleží, či sa budeme o takýto pokoj vo svojich vzťahoch usilovať – v našich rodinách, cirkevných zboroch i v spoločnosti. O pokoj, ktorého výsledkom je naša jednota, vzájomné zmierenie a koniec nepriateľstva. O pokoj, ktorý umožňuje, aby v nás rástol „chrám svätý v Pánovi“ a „príbytok Boží“. Kiežby teda naše životy boli naplnené týmto pokojom! Kiežby sme boli šíriteľmi takéhoto pokoja! Kiežby sme všetci boli miestom Božieho prebývania v nás!
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že chceš prebývať v nás. Ďakujeme, že len to môže byť Tvojim chrámom, čo je najdokonalejšie a Tvojím najdokonalejším stvorením sú ľudia. Odpusť, že Ti často nedávame seba, ale len svoje výtvory. Ži v nás a riaď nás. Amen.
Pieseň: ES 145
Autor: Radovan Gdovin

Budem ospevovať Hospodina, lebo mi urobil dobre. Žalm 13,6
Trpí niekto medzi vami? Nech sa modlí! Raduje sa niekto? Nech spieva žalmy! Jakub 5,13

Lukáš 14,(15)16-24 :: Izaiáš 55,1-5 :: 1.Korintským 14,1-12(23-25) :: Žalm 13 :: Modlíme sa za: Novohradský seniorát

Podcast Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

×
Náš web používa cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie jeho služieb, bez osobnej identifikácie jednotlivých používateľov. Pri používaní nášho webu však môžu naši partneri využívať cookies, ktoré sú personalizované, ale iba v prípade ak ste im už takýto súhlas udelili. Chcem vedieť viac.