Zamyslenie na deň 23.3.2020
04:01

Zamyslenie na deň 23.3.2020

23.03.2020
Marek 12,38-40
38 Potom, učiac ich, hovoril: Varujte sa zákonníkov, ktorí radi chodievajú v dlhých plášťoch a radi sa dajú pozdravovať na námestiach; 39 radi majú predné miesta v synagógach a prvé miesta na hostinách; 40 vyžierajú domy vdov a naoko sa dlho modlievajú. Títo prepadnú prísnejšiemu súdu.

Hierarchia. Pri čítaní textu mi prišlo na um slovo „hierarchia“. V slovníku cudzích slov čítam, že toto slovo pochádza z gréčtiny a znamená niečo ako stupňovitá sústava hodností a funkcií; postupnosť; poradie podľa hodnosti v akejkoľvek oblasti života. Znamená určitý poriadok, spôsob fungovania, v ktorom má všetko a každý svoje miesto. Ako sa hovorí – poriadok udržiava svet. V súčasnej spoločnosti je to pojem spojený najmä s fungovaním cirkvi. Tak to bolo od čias Mojžiša (2Mojž 18,13-26; 28,1nn), tak to bolo aj v čase Pána Ježiša, a tak to trvá v cirkvi dodnes – poradie podľa hodnosti. Niečo sa však zmenilo. Dobrý zámer (poriadok) sa zvrhol; ukázalo sa, že funkcia kazí charakter. Akonáhle sa človek dostane do nejakej funkcie, zistí, že má z toho výhody a začne funkciu zneužívať vo svoj prospech. „Zabetónuje“ sa vo funkcii. Mal by slúžiť poriadku, ľuďom; on však začne slúžiť sebe, zachutí mu moc. A práve toto Pán Ježiš objavil a veľmi tvrdo odsúdil. – – Pre nás, ktorí žijeme v štruktúre cirkvi, je Ježišovo slovo podnetom k tomu, aby sme bdeli nad hierarchiou. Tí hore – aj tí dolu. A najmä, aby sme vedeli, že aj hierarchia je kritizovateľná. Aj tých, čo sú nad nami, nielen môžeme, ale sme aj povinní kritizovať – ako Pán Ježiš. Aj biskupov, aj generálneho.
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že si nám dal Cirkev. Ďakujeme, že má aj svoju organizáciu, aby mohla lepšie slúžiť. Prosíme, odpusť, keď konáme sebastredne a zneužívame Cirkev na svoje vyvýšenie. Daj nám pokoru, aby sme konali dobro pre druhých stále. Amen
Pieseň: ES 277
Autor: Jozef Grexa st.

Ty si jediný, Hospodin, ty si stvoril nebesia, nebesia nebies a všetky ich zástupy, zem a všetko, čo je na nej, moria i všetko, čo je v nich. Nehemiáš 9,6
Boh aj tak neprestával vydávať svedectvo o sebe. Dobre robil, keď vám z neba dával dážď a úrodné časy, a keď vás sýtil pokrmom a vaše srdcia radosťou. Skutky apoštolov 14,17

Ján 6,26-35 :: Modlíme sa za: Kraskovo (Ri)

Podcast Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

×
Náš web používa cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie jeho služieb, bez osobnej identifikácie jednotlivých používateľov. Pri používaní nášho webu však môžu naši partneri využívať cookies, ktoré sú personalizované, ale iba v prípade ak ste im už takýto súhlas udelili. Chcem vedieť viac.