Zamyslenie na deň 5.1.2021
03:57

Zamyslenie na deň 5.1.2021

05.01.2021
Lukáš 3,15-20
15 Keď ľud očakával a všetci si mysleli v srdci o Jánovi, či ozaj nie je Kristus, 16 odpovedal Ján všetkým: Ja vás zaiste krstím vodou, ale ide mocnejší ako ja; nie som hoden rozviazať Mu remienky na obuvi; On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom; 17 v Jeho ruke je vejačka, vyčistí si humno a pšenicu zhromaždí do obilnice, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni. 18 Aj mnohé iné napomenutia dával ľudu a zvestoval mu evanjelium. 19 Tetrarcha Herodes však, ktorého (Ján) pokarhal pre bratovu manželku Herodiadu a pre všetko zlé, čo Herodes popáchal, 20 dovŕšil všetko aj tým, že zavrel Jána do žalára.

Plevy a zrno. Ľudia v Izraeli očakávali príchod Mesiáša a vo vystúpení Jána Krstiteľa poznali, že nastáva očakávaný vek. Ján hovoril ako starozákonný prorok – s naliehavosťou volal k pokániu a jeho krst vodou symbolizoval zmytie hriechov. Upozorňoval na príchod pravého Mesiáša – Pána Ježiša Krista, prichádzajúceho s krstom Duchom Svätým a ohňom. Pán Ježiš o tom hovorí: „On vás poučí o hriechu, spravodlivosti a o súde“ (J 16,8). Duch Svätý nás uspôsobuje k tomu, aby sme konali Božiu vôľu a oheň poukazuje na Boží hnev a súd pre tých, ktorí odmietajú činiť pokánie. Títo sú podľa Jána „bezcenné šupky zrna – plevy“. Tí však, ktorí činia pokánie a zmenia svoj život, sú ako výživné obilné zrná. Plevy Pán Boh vyhodí na spálenie a zrno zhromaždí do Svojej obilnice. Herodes nemal posledné slovo, dostal svoju odplatu. Na Poslednom súde bude odsúdený on, a nie Ján. – – Čím si ty? Plevou, ktorá bude spálená, alebo zrnom, ktoré prináša svoju úrodu?
Modlitba: Drahý Pane, zmocňuj sa nás Duchom Svätým k plnému životu viery, aby sme boli ochotní plniť Tvoju vôľu a očakávať Tvoj Príchod. Amen.
Pieseň: ES 21
Autor: Eva Balážová

Áno, dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. Vracať sa budem do Hospodinovho domu, pokiaľ budem žiť. Žalm 23,6
Ježiš hovorí: Ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere. Ján 10,10

1.Mojžišova 9,12-17 :: Modlíme sa za: Babiná (Ho)

Podcast Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

×
Náš web používa cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie jeho služieb, bez osobnej identifikácie jednotlivých používateľov. Pri používaní nášho webu však môžu naši partneri využívať cookies, ktoré sú personalizované, ale iba v prípade ak ste im už takýto súhlas udelili. Chcem vedieť viac.