Zamyslenie na deň 7.5.2020
05:03

Zamyslenie na deň 7.5.2020

07.05.2020
1.Petrov 4,12-19
12 Milovaní, nedivte sa ohňu (súženia), ktorý vás prišiel skúšať, akoby sa vám prihodilo niečo nezvyčajné. 13 Ale nakoľko sa podieľate na Kristových utrpeniach, radujte sa, aby ste sa s plesaním radovali aj pri zjavení Jeho slávy. 14 Blahoslavení ste, keď vás ľudia hanobia pre Kristovo meno, lebo Duch slávy, Duch Boží, spočíva na vás. 15 Len nech nikto z vás netrpí ako vrah, zlodej, zločinec alebo všetečník; 16 keď však (trpí) ako kresťan, nech sa nehanbí za to, ale nech oslavuje Boha týmto menom. 17 Lebo už je čas, aby sa začal súd od domu Božieho. A keď sa najprv od nás začína, akýže bude koniec tých, čo sú neposlušní evanjeliu Božiemu? 18 Veď keď spravodlivý len-len, že obstojí, kde sa podeje bezbožník a hriešnik? 19 A preto aj tí, čo trpia podľa vôle Božej, nech dobre konajú a porúčajú duše vernému Stvoriteľovi.

Kým trvá svet, zostáva veľa otázok. Pre raných kresťanov to boli otázky: Platí, že Kristus vládne? Nezostali sme sami, vydaní nepriateľom a strachu? Tak sa pýtajú veriaci aj dnes, najmä v krajinách, kde je cirkev prenasledovaná. Apoštol (aj nás) učí pohľadu inými očami, ako len ľudskými, s od strachu rozšírenými zreničkami. Pohľadu viery – na Slovo, ktoré pomáha vidieť za aktuálne utrpenie, keď pripomína: „Keď prenasledovali mňa, budú prenasledovať aj vás.“ „Cez mnohé súženie musíme vojsť do kráľovstva Božieho.“ Ak máme pred očami Slovo – Krista, potom nás výsmech ani príkoria nezmätú, nezdeptajú; vieme, že nejde o nič neobvyklé a že aj utrpením sa dá veľa naučiť (1Pt 1,6n). Len nech to nie je utrpenie kvôli vlastnému nemorálnemu správaniu! Utrpenie nemusíme vyhľadávať. Našou úlohou je konať, čo je Pánovi milé – či to už prinesie utrpenie, alebo nie. Tréner nestavia hráčov na posty, ktoré sú pre nich najpohodlnejšie, ale tam, kde budú tímu čo najužitočnejší. „Šéftréner“, ktorý nás krstom povolal do Božej reprezentácie, nás stavia na také miesta, kde Mu prinesieme najviac slávy. Nie je našou úlohou posudzovať, kde to môže byť. Našou vecou je byť Božími nástrojmi, neustať v konaní dobra. Veď našu prítomnosť ani budúcnosť nedefinujú pocity ani trápenia, ale Kristus. On je zdrojom nádeje a dôvodom na radosť.
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že môžeme žiť podľa vzoru Ježiša. Daj, nech Ho veľmi milujeme, lebo vtedy budeme vedieť naozaj prijať aj utrpenie s Ním. Odpusť, keď veríme viac konzumu, ako Ježišovi a vyhýbame sa krížu misie, pre ktorý si nás vyvolil. Amen.
Pieseň: ES 504
Autor: Martin Šefranko

Ty si však Boh, ktorý odpúšťa, ktorý je milostivý a milosrdný, dlho zhovievajúci a bohatý v milosti. Nehemiáš 9,17
Ak sme neverní, on zostáva verný, veď nemôže zaprieť seba samého. 2.Timotejovi 2,13

1.Mojžišova 1,20-23 :: Modlíme sa za: Modra (Ba)

Podcast Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

×
Náš web používa cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie jeho služieb, bez osobnej identifikácie jednotlivých používateľov. Pri používaní nášho webu však môžu naši partneri využívať cookies, ktoré sú personalizované, ale iba v prípade ak ste im už takýto súhlas udelili. Chcem vedieť viac.