Zamyslenie na deň 1.2.2020
04:09

Zamyslenie na deň 1.2.2020

01.02.2020
FEBRUÁR
Heslo mesiaca: Draho ste boli kúpení; nestávajte sa otrokmi ľudí! 1.Korinťanom 7,23

1.Korinťanom 4,14-21
14 Nepíšem toto preto, aby som vás zahanbil, ale aby som vás priviedol k rozumu ako svoje milované deti. 15 Lebo keby ste mali aj desaťtisíc vychovávateľov v Kristovi, otcov však nemáte mnoho; veď ja som vás evanjeliom splodil v Kristovi Ježišovi. 16 Preto vás napomínam: napodobňujte ma! 17 Na to som vám poslal Timotea, svoje milované dieťa a verného v Pánovi; on vám pripomenie moje cesty v Kristovi Ježišovi, ako učím všade, v každom cirkevnom zbore. 18 Niektorí spyšneli, pretože neprichádzam k vám; 19 ale čoskoro prídem, ak Pán bude chcieť, a spoznám nie reč nadutých, ale (ich) moc; 20 lebo kráľovstvo Božie nie je v reči, ale v moci. 21 Čo chcete? Prísť k vám s palicou, a či s láskou a v duchu tichosti?

Hriech a hriešnici vs. Božia moc. Apoštol Pavol videl, že zbor v Korinte vybočuje zo správnej cesty a potrebuje usmernenie. Pri hriešnom konaní však treba oddelene nazerať na hriechy a na hriešnikov. A Pavol vo vybratom texte dáva príklad, ako postupovať: Jasne pomenúva hriechy, teda zlé konanie v zbore, ale pri napomínaní sa stavia do roly otca zboru, a to celkom oprávnene – ako jeho zakladateľ. Otcovo napomínanie v láske deti prijímajú lepšie než prísny trest… Láskavé napomínanie a výhrady sú účinnejšie než prísny trest, často vyvolávajúci odpor, vzdor i duševné zranenia. A paralela s naším Bohom je tu naporúdzi: On nezahubil ľudstvo pre jeho hriechy, ale láskavo sa k nám sklonil vo Svojom Synovi Pánovi Ježišovi Kristovi – buď Mu za to chvála! – – Aj kresťania sa môžu mýliť a líšiť vo svojich názoroch, ale Kristus a kresťanská pravda sú rovnaké včera, dnes a až naveky. Pavol pripomína, že evanjelium je účinné, a to nielen slovom, ale aj mocou Ducha Svätého. On – oživujúc mŕtvych hriešnikov – vyslobodzuje ich z otroctva hriechu a Satana, obnovuje ich vnútorne i navonok, aby sa z nich stali Božie deti vykúpené Ježišom Kristom. A Boží služobníci majú ísť príkladom vo viere aj v praktickom živote tak, ako Pavol, aby boli hodní nasledovania, a tak si získali spravodlivú autoritu.
Modlitba: Ďakujeme, Bože, za Tvoju prácu na našom spasení. Tak veľa nám dávaš: Vykúpenie, nový život. Oslobodenie od hriechu, nenávisti, prázdnoty. Prosíme, veď nás, aby si aj skrze nás zachraňoval ďalších a ďalších. Amen.
Pieseň: ES 304
Autor: Zuzana Valeková

Keby si si všímal moje rozkazy, tvoj pokoj by bol ako rieka a tvoja spravodlivosť ako morské vlny. Izaiáš 48,18
Ježiš Kristus sa nám stal múdrosťou od Boha, spravodlivosťou a posvätením i vykúpením. 1.Korinťanom 1,30

Zjavenie Jána 15,1-4 :: Modlíme sa za: Hontianska Vrbica (Dn)

Podcast Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

×
Náš web používa cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie jeho služieb, bez osobnej identifikácie jednotlivých používateľov. Pri používaní nášho webu však môžu naši partneri využívať cookies, ktoré sú personalizované, ale iba v prípade ak ste im už takýto súhlas udelili. Chcem vedieť viac.