Zamyslenie na deň 12.4.2021
03:31

Zamyslenie na deň 12.4.2021

11.04.2021
Kolosanom 2,1-7
1 Chcem totiž, aby ste vedeli, aký boj mám za vás, za Laodikenských a za tých, čo ešte nevideli moju telesnú tvár, 2 aby sa im upevnili srdcia spojením v láske a aby prišli ku všetkému bohatstvu dokonalého chápania, k porozumeniu Božieho tajomstva, Krista, 3 v ktorom sú skryté všetky poklady múdrosti a poznania. 4 Toto vám hovorím, aby vás nikto neprehovoril ľstivými rečami. 5 Lebo hoci som telom aj vzdialený, v duchu som s vami a radujem sa, že vidím vašu usporiadanosť a stálosť vašej viery v Krista. 6 Preto, ako ste prijali Krista Ježiša, Pána, v Ňom žite, 7 zakorenení a budovaní v Ňom i upevnení vierou, ako ste boli vyučovaní, a rozhojňujte sa v dobrorečení.

Upevnené srdce. Choroby srdca patria medzi najrozšírenejšie ochorenia. Výber terapie záleží od konkrétnej formy narušenia funkcie srdca. Niekedy stačí upraviť životosprávu, v iných prípadoch sa dá opraviť bypasom a v najťažších je nutné srdce vymeniť. Autor listu mal s ohrozením srdca človeka svoje skúsenosti. No nemyslí srdcový sval… Preto píše o špeciálnej „terapii“. Liečbu toho krehkého miesta v človeku, v ktorom vznikajú a z ktorého vychádzajú ľudské emócie, myšlienky a rozhodnutia. Je ohrozené rôznymi nebezpečenstvami rovnako, ako fyzické srdce. Je možné ho zlomiť, zničiť, stratiť. Potrebuje byť dobre upevnené. Aby sa v situáciách ohrozenia nepokazilo, nezničilo, nerozpadlo. Aby to, čo z neho vychádza, bolo dobré. Autor za najúčinnejšiu „terapiu“ považuje lásku. Lásku, ktorá pomáha porozumieť a zmúdrieť. Lebo láskou zmúdrený človek je iný. Vie rozoznať, čo je podstatné, dokáže rešpektovať iných a byť vďačný.
Modlitba: Ďakujeme Ti, Bože, za to, že nás nechávaš spoznávať Tvoju lásku! Že uzdravuješ rany našich sŕdc a učíš nás vďačnosti. Prosíme Ťa, upevňuj pôsobením Svojho Ducha naše srdcia v dôvere voči Tebe! Amen.
Pieseň: ES 333
Autor: Evka Oslíková

Jeruzalem mi bude na radosť, slávu a chválu pred všetkými národmi zeme, keď počujú o všetkom dobre, ktoré som im preukázal. Jeremiáš 33,9
Teraz, Pane, prepustíš v pokoji svojho služobníka podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov: svetlo na zjavenie pre pohanov a slávu pre tvoj ľud Izrael. Lukáš 2,29-32

1.Mojžišova 32,22b-32 :: Modlíme sa za: Chmeľov (Šz)

Podcast Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

×
Náš web používa cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie jeho služieb, bez osobnej identifikácie jednotlivých používateľov. Pri používaní nášho webu však môžu naši partneri využívať cookies, ktoré sú personalizované, ale iba v prípade ak ste im už takýto súhlas udelili. Chcem vedieť viac.