Zamyslenie na deň 12.2.2021
04:47

Zamyslenie na deň 12.2.2021

12.02.2021
Lukáš 9,18-27
18 Keď sa (Ježiš) osamote modlil, boli s Ním len učeníci. Spýtal sa ich: Za koho ma pokladajú zástupy? 19 Odpovedali Mu: Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša, a zase iní (hovoria), že niektorý z dávnych prorokov vstal z mŕtvych. 20 Nato sa ich spýtal: A vy za koho ma pokladáte? Odpovedal Mu Peter: Za Krista, toho Božieho! 21 On im však prísne prikázal, aby to nikomu nehovorili. 22 Potom im hovoril: Syn človeka musí mnoho trpieť, musí byť zavrhnutý staršími, veľkňazmi a zákonníkmi, musí byť usmrtený a tretieho dňa vstať z mŕtvych. 23 A povedal všetkým: Kto chce prísť za mnou, nech zaprie sám seba, berie svoj kríž deň po deň, a tak ma nasleduje. 24 Kto by si chcel zachrániť život,<a> stratí ho; a kto by stratil život pre mňa, zachráni si ho. 25 Veď čo prospeje človeku, keby aj celý svet získal, ale samého seba by stratil, alebo by si uškodil? 26 Kto by sa hanbil za mňa a za moje reči, za toho sa bude hanbiť aj Syn človeka, keď príde v sláve svojej a Otcovej i (v sláve) svätých anjelov. 27 Ale pravdu vám hovorím: Sú niektorí medzi tými, čo tu stoja, ktorí neokúsia smrť, dokiaľ neuzrú kráľovstvo Božie.

Kristus – živý kameň cirkvi! Z tejto perikopy Písma sa môžeme naučiť, že cirkev je iba tam, kde je táto živá Skala – Pán Ježiš Kristus, Mesiáš, Pomazaný, samotným Bohom posvätený za Kráľa, Proroka a Veľkňaza Jeho milosti. – – „Za koho ma pokladáte?“ Táto otázka je aj pre mňa a teba. Buďme vo svojej odpovedi úprimní! Hovoríme so živým Bohom a Pánom, ktorý pozná zmýšľanie našich sŕdc aj v skrytosti. Hovorí k nám otvorene, ako ku Svojim učeníkom. Každý, kto chce ísť za Ním, má splniť aspoň tieto tri podmienky: Zaprieť seba samého. Niesť svoj kríž. Vzdať sa svojho života. Takto potlačiť svoju sebeckú túžbu, žiť si po svojom. Takúto stavbu, ktorú Pán Ježiš v nás vybuduje, nazýva bratom, sestrou, zborom a cirkvou. Prichádzajte k nemu, k živému kameňu, ktorý síce ľudia zavrhli, ale pred Bohom je vyvolený a vzácny, a budujte sa aj vy, ako živé kamene do duchovného domu. Vidieť smrť neznamená naveky zomrieť – „neokúsia smrti“. Vidieť Božie kráľovstvo neznamená vidieť ho očami, ale sám do neho srdcom vojsť.
Modlitba: Ďakujeme, Pane Ježišu, za Tvoje víťazstvo. Amen.
Pieseň: ES 250
Autor: Dušan Valko

Nerob sa múdrym vo svojich očiach, ale maj bázeň pred Hospodinom a odvráť sa od zla. Príslovia 3,7
Nech každý skúma svoje konanie. Galaťanom 6,4

2.Timoteovi 3,10-17 :: Modlíme sa za: Čierna Lehota (Ge)

Podcast Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

×
Náš web používa cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie jeho služieb, bez osobnej identifikácie jednotlivých používateľov. Pri používaní nášho webu však môžu naši partneri využívať cookies, ktoré sú personalizované, ale iba v prípade ak ste im už takýto súhlas udelili. Chcem vedieť viac.