Zamyslenie na deň 3.12.2020
04:47

Zamyslenie na deň 3.12.2020

03.12.2020
Izaiáš 59,15b-21
15b Hospodin to videl, a nepáčilo sa Mu, že nieto práva. 16 Videl, že nieto nikoho, a užasol, že nikto nezasiahne. Tu pomohlo Mu Jeho rameno a Jeho spása Ho podoprela. 17 Obliekol si spravodlivosť ako pancier a prilbu spásy na hlavu, zaodial sa rúchom pomsty ako šatom a prikryl sa rozhorčením sťa plášťom. 18 Odplatí celkom podľa skutkov: svojim protivníkom hnevom a svojim nepriateľom odplatou; aj ostrovom dá odplatu. 19 Potom sa budú báť mena Hospodinovho od západu a Jeho slávy od východu slnka, lebo On príde ako dravý prúd, ktorý vietor Hospodinov poháňa. 20 Ale pre Sion príde ako Vykupiteľ, aj pre tých, ktorí sa v Jákobovi odvrátili od priestupku – znie výrok Hospodinov. 21 Toto je moja zmluva s nimi, hovorí Hospodin: Môj duch, ktorý je na tebe, a moje slová, ktoré som ti vložil do úst, neodídu z tvojich úst, ani z úst tvojho potomstva, ani z úst detí tvojho potomstva odteraz nikdy viac – hovorí Hospodin.

Božia spravodlivosť zasahuje! Keby sme tak mali moc zmeniť veci okolo nás! Keby sa dalo pohnúť so všetkým bezprávím, so všetkou nespravodlivosťou! Hneď by sme to zmenili. Nastolili by sme nové pomery v spoločnosti a možno aj v cirkvi. Najmä tam, kde vidíme a cítime, že sa veci prekrúcajú. Vykladajú polopravdy, klamstvá. Tam, kde vládne lož, nespravodlivosť. Ak sa takto veci okolo nás dejú – pýtam sa – vidíme ich takto iba my? Alebo ich Pán Boh vníma rovnako? Prorok Izaiáš píše, že Hospodin o tomto bezpráví a o nespravodlivosti vie. Tiež píše, že Hospodin včas zasiahne, aby bola nastolená Božia spravodlivosť. Pán Boh sa pripravuje na Svoj súd s bezprávím – zaodieva sa pred tými, ktorí sa nekajajú, odplatou, rozhorčením. Boh prichádza so Svojím súdom, spravodlivosťou i spásou. – – Pre tých, ktorí sa od priestupku odvrátili, Boh príde ako Vykupiteľ, Záchranca. Zasiahne a uzavrie Novú Zmluvu s kajúcimi. Dá im Svojho Ducha a Svoje Slovo, aby sa im nevzdialilo od úst. Ani od úst ich detí a potomkov. – – Božia spravodlivosť zasahuje. Jedine ona mení veci okolo nás. Nech je v nás túžba po Božej spravodlivosti. V pokore a v bázni pred Hospodinom prosme o zmenu k lepšiemu! Nie z vlastnej sily, ale jedine z moci Božej.
Modlitba: Ďakujem, Bože, že nepočítaš minulé hriechy, keď sa obrátime k Tebe. Prosíme, daj nám viac radosti z Teba, nech je nám hriech viac a viac odporný. Nech sa ho s radosťou vzdávame a žijeme v Kristovi. Amen.
Pieseň: ES 332
Autor: Eva Škarupová Lašáková

Každý z vás nech daruje podľa svojich možností z požehnania, ktoré mu dá Hospodin, tvoj Boh. 5.Mojžišova 16,17
Veď ak je prítomná táto ochota, potom je dar pred Bohom cenný podľa toho, čo kto má, a nie podľa toho, čo nemá. 2.Korinťanom 8,12

1.Tesaloničanom 5,(1-3)4-8 :: Modlíme sa za: Brezno (Zv)

Podcast Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

×
Náš web používa cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie jeho služieb, bez osobnej identifikácie jednotlivých používateľov. Pri používaní nášho webu však môžu naši partneri využívať cookies, ktoré sú personalizované, ale iba v prípade ak ste im už takýto súhlas udelili. Chcem vedieť viac.