Zamyslenie na deň 13.3.2021
04:31

Zamyslenie na deň 13.3.2021

12.03.2021
Lukáš 20,27-40
27 Potom pristúpili niektorí zo sadukajov, ktorí učili, že nieto zmŕtvychvstania, a pýtali sa Ho: 28 Majstre, Mojžiš nám napísal: Keby niekomu umrel brat, ktorý mal manželku, a umrel by bez detí, nech si ju jeho brat vezme a splodí potomstvo bratovi. 29 Bolo raz sedem bratov; prvý sa oženil a umrel bez detí. 30 Tak (si vzal tú ženu) aj druhý, 31 i tretí si ju vzal a podobne všetkých sedem, a umreli bez detí. 32 Konečne umrela aj žena. 33 Ktorému z nich bude teda pri vzkriesení manželkou táto žena, keďže ju mali za manželku siedmi? 34 Odpovedal im Ježiš: Deti tohto veku sa ženia a vydávajú. 35 Ale tí, čo boli uznaní za hodných dôjsť tamtoho sveta a vzkriesenia z mŕtvych, tí sa ani neženia, ani nevydávajú. 36 Lebo ani umrieť nemôžu viac, pretože sú anjelom rovní a ako synovia vzkriesenia sú synovia Boží. 37 Že však stávajú, na to aj Mojžiš upozornil pri onom kre, keď Pána nazýval Bohom Abrahámovým, Bohom Izákovým a Bohom Jákobovým. 38 A Boh nie je (Bohom) mŕtvych, ale živých; lebo všetci Jemu žijú. 39 Tu odpovedali niektorí zo zákonníkov: Majstre, dobre si povedal. 40 Ale viac sa Ho na nič neodvážili spýtať.

Aj dnes máme provokačné otázky: „Keby bol Boh, mohol by byť na svete hriech? Ako to, že dopúšťa zlo a nezničí zlých?“ Jeho odpoveď zatrasie: „Tak, že Ťa nechcem zatratiť, ale dávam Ti čas na pokánie. V mojich očiach si zlý. Nerobíš, čo od Teba chcem. Maj radosť, že ešte nesúdim!“ – – Boh má odpovede na naše ohnivé otázky. Ohnivé odpovede. – – V Nemecku pred Druhou svetovou vojnou ateisti vykrikovali: „Preč s takým Bohom! Lebo nerobí nič so zlom“. Potom vytiahli farára Buscha na pódium, nech niečo povie, aby ho prichytili v reči. Zakričal: „Preč s takým bohom!“ Sánka im padla, a on pokračoval: „Preč s takým bohom, ktorého súdia ľudia! Skutočný Boh bude súdiť ich!“ – – Po vojne sa Nemci vrátili na bohoslužby, keď pochopili svoje zlo. Časom však svedomie vychladlo a prestali chodiť do kostola. Len kňaz Busch mal plný kostol. Tak ho vyzvali, aby to vysvetlil na konferencii: „Lebo viem, že ja, aj druhí sa môžeme dostať do hrozného pekla.“ Mnohí začali kričať: „Raz pokrstený, navždy spasený,“ zabúdajúc, že krst je každodenné topenie starého Adama a povstávanie nového človeka. – – Nesúďme však ich, ale seba: „Aké otázky dávam Bohu, aby som Mu nedovolil vládnuť v mojom živote?“
Modlitba: Bože, odpusť, že nežijem vieru poslušnosti z lásky, ale verím všetkým možným veciam, najmä takým, čo ma vyvyšujú! Daruj mi pokoru, osloboď ma od pýchy! Amen.
Pieseň: ES 674
Autor: Peter Dubec

Lós sa síce hádže do náprsného vrecka, každé rozhodnutie je však od Hospodina. Príslovia 16,33
Namiesto toho by ste mali povedať: Ak bude Pán chcieť, budeme žiť a vykonáme to alebo ono! Jakub 4,15

Galaťanom 6,(11-13)14-18 :: Modlíme sa za: Gemerská Panica (Ri)

Podcast Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

×
Náš web používa cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie jeho služieb, bez osobnej identifikácie jednotlivých používateľov. Pri používaní nášho webu však môžu naši partneri využívať cookies, ktoré sú personalizované, ale iba v prípade ak ste im už takýto súhlas udelili. Chcem vedieť viac.