Schooltag

Schooltag

Schooltag je projekt určený pre stredoškolákov. Nájdeš tu super podcasty a články o najrôznejších predmetoch, vďaka ktorým sa z nudného učenia stane efektívne nasávanie informácií.

Podcast Schooltag je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

Zoznam epizód (128 epizód)

07:51
  
pred 1 dňom

#Občianska náuka: Sociálne problémy | Sociológia

Sociálny problém je dlhodobý stav či situácia, ktorá sa ťažko rieši a ľuďom, ktorí sa v nej ocitnú výrazne komplikuje život. Medzi sociálne problémy patrí napríklad nezamestnanosť, chudoba, ľudia bez domova, alkoholizmus, alebo rôzne druhy kriminality. To, ako je spoločnosť schopná tieto problémy ri...
10:45
  
pred 5 dňami

#Angličtina - Fashion

Móda je tu odjakživa. V histórii sa však na štýl obliekania kládli oveľa prísnejšie podmienky ako dnes. Ženy museli mať dlhé šaty a členky mali zakryté. Okrem toho vznešené dámy nosili klobúk a tým dokazovali svoje postavenie. V súčasnosti sa však na módu pozerá úplne inak. Ľudia si obliekajú skutoč...
04:50
  
pred 6 dňami

#Občianska náuka: Súčasné problémy rodiny | Sociológia

Hoci v minulosti boli rozvody často považované za tabu, dnes je to inak, avšak hlavné dôvody na rozvod zostávajú rovnaké. Za problémy v rodinách môže nevera, alkoholizmus, či nezamestnanosť, nezhoda v názoroch a rozdielne osobnosti, ale aj rôzne nové problémy – napríklad závislosť na internete. Hádk...
08:32
  
17.01.2022

#Občianska náuka: Rodina a modely rodiny | Sociológia

Jadro rodiny tvoria rodičia a deti. Ostatné príbuzenstvo, ako strýkovia, bratranci, sesternice, alebo tá divná teta, ktorá dáva najlepšie darčeky a býva kdesi na konci sveta tvoria rozšírenú rodinu. Rodiny existujú rôzne. Deti mávajú adoptívnych rodičov, pestúnskych ale aj biologických. Tak ako môžu...
12:56
  
13.01.2022

#Angličtina - The young and their world

Byť tínedžerom môže byť niekedy naozaj komplikované. Mladých ľudí vtedy čakajú obrovské zmeny, s ktorými sa musia popasovať. Začína to veľkými fyzickými zmenami ako napríklad rastom chĺpkov či zväčšením svalovej hmoty. Prichádza však aj k zmene správanie, ktoré je častejšie ako zmeny počasia v Londý...
07:08
  
12.01.2022

#Občianska náuka: Verbálna a neverbálna komunikácia | Sociológia

Komunikácia býva verbálna a neverbálna, pri tej prvej používame slová, pri druhej telo. Navzájom sa často dopĺňajú. Neverbálna komunikácia môže rovnako ako tá verbálna o tebe prezradil veľa. Napríklad taká vzdialenosť. Dôležité je pri komunikácii totiž aj to, ako ďaleko, alebo, naopak, blízko stojít...
12:53
  
11.01.2022

#Občianska: Klasická novoveká filozofia | Filozofia

Filozofi v období klasickej novovekej filozofie sa rozdeľovali na empiristov a racionalistov, podľa toho, od čoho odvádzali poznanie. Empiristi kládli dôraz na zmyslové poznávanie, racionalisti zase na rozum. Francis Bacon hovoril o štyroch idoloch, ktorých sa musíme zbaviť, aby sme dokázali svet ok...
07:08
  
10.01.2022

#Občianska náuka: Sociálne skupiny | Sociológia

Sociálna skupina je združenie najmenej 3 a viacerých ľudí, ktorí majú rovnaké ciele, záujmy, alebo názory. Do nejakej sociálnej skupiny patríme všetci. Vlastne, hneď do niekoľkých. Aké sú základné znaky sociálnej skupiny? Jej členovia medzi sebou komunikujú a navzájom sa ovplyvňujú, môžu sa aj správ...
11:20
  
23.12.2021

#Angličtina - Mass media

Pojem masmédiá označuje celý rad mediálnych technológií, ktoré oslovujú veľké publikum prostredníctvom masovej komunikácie. Masmédia sa stávajú bežnou súčasťou našich životov. Kým kedysi sme využívali najmä tlačené média, postupom času ich nahrádzajú už len elektronické. S masovými médiami sa stretá...
05:27
  
22.12.2021

#Občianska náuka: Socializácia | Sociológia

Socializácia je celoživotný proces a ide o začleňovanie jednotlivca do spoločnosti. Osvojuje si jej zvyky, tradície a správanie a formuje sa ako individuálna bytosť. Existuje primárna socializácia, ktorá súvisí s detstvom a obdobím dospievania a sekundárna socializácia, ku ktorej dochádza v dospelos...
05:41
  
20.12.2021

#Občianska náuka: Základy sociológie | Sociológia

Sociológia je vysoko interdisciplinárna, čo znamená, že súvisí s mnohými inými vedami, napríklad so psychológiou, politológiou, či históriou. Sociológia sa venuje sociálnym a sociologickým problémom: sociálny problém je taký, ktorý vníma konkrétna spoločnosť a sociologický súvisí už skôr so samotnou...
12:31
  
16.12.2021

#Angličtina - People and society

Sociálne skupiny sú pre tvoj vývin dôležitejšie, ako si možno myslíš. Už keď sa narodíš, tak sa automaticky stávaš súčasťou sociálnej skupiny a tou je rodina. Rodina nám dáva základné vzory správania. Určuje nám, aké hodnoty sú správne, a ktoré zas nie. Taktiež si z nej odnášame rôzne tradície, ktor...
10:39
  
15.12.2021

#Občianska: Učenie a druhy učenia | Psychológia

Učenie je proces a trvá celý život, vždy sa budeme učiť nové veci, či už pôjde o narábanie s novým systémom v práci, alebo o tú premietačku fungujúcu na báze rozšírenej reality, s ktorou možno budete musieť pracovať niekedy v budúcnosti. Čo sa týka druhov učenia, môže byť mechanické alebo logické. P...
10:05
  
14.12.2021

#Občianska: Stredoveká filozofia | Filozofia

Stredoveká filozofia je o čosi pochmúrnejšia ako tá antická, keďže celý stredovek je dosť orientovaný na posmrtný život. Pozostáva z patristiky a scholastiky a scholastika sa potom ešte delí na rannú, vrcholnú a neskorú. Názov patristika je odvodený o slova pater, čo znamená otec, a ide o obdobie pô...
07:57
  
13.12.2021

#Občianska: Duševné zdravie a stres| Psychológia

Dobré duševné zdravie máme vtedy, keď dokážeme bez ťažkostí čeliť väčšine situácií, ktoré sa naskytnú v bežnom živote a máme pozitívny vzťah k sebe, aj ľuďom okolo nás. Bohužiaľ, naše duševné zdravie je neustále v ohrození a môže za to stres. Stres sa prejavuje rôzne: od bolesti brucha pred testom s...
08:31
  
09.12.2021

#Angličtina - Learning and languages

Ovládanie jazykov je v dnešnej dobe skutočne veľmi dôležité. Nie len preto, že veľa návodov je v anglickom jazyku, ale môže ti to pomôcť aj nájsť si prácu. Znalosť angličtiny sa dokonca stalo akousi prirodzenosť pre Európu. Všade kam prídete, tak sa s týmto jazykom dorozumiete. A viete kde sa cudzí...
07:29
  
08.12.2021

#Občianska: Dynamika psychiky | Psychológia

Ľudí poháňa motivácia a tá môže byť vonkajšia, alebo vnútorná. Lepšie je mať tú vnútornú, pretože pri tej vám stačí spoliehať sa na samých seba. Motiváciu však ovplyvňujú aj pudy, záujmy, postoje, či hodnoty. Najviac však potreby. S motiváciou súvisí aj model nedostatku a model vybitia. Pri modeli n...
08:13
  
07.12.2021

#Občianska: Osvietenstvo | Filozofia

Osvietenstvo je myšlienkový smer 18. – 19. storočia a najviac sa rozvíja v Nemecku a Francúzsku. Kladie dôraz na vzdelanie a kritické myslenie a dochádza aj k vzburám proti autoritám. A teraz si vymenujeme niekoľko dôležitých filozofov. Obrovský vplyv na francúzsku osvietenskú filozofiu mal Voltaire...
05:55
  
06.12.2021

#Občianska: Inteligencia a jej úrovne | Psychológia

IQ je skratkou pre inteligenčný kvocient, ktorým sa meria rozumová inteligencia. Okrem nej existuje aj EQ – emocionálna inteligencia, ale my sa venujeme tej prvej. IQ sa rovná mentálnemu veku, čiže počtu bodov, ktoré dosiahnete v IQ teste, ktorý vydelíme fyzickým vekom, a potom to všetko vynásobíme...
10:44
  
02.12.2021

#Angličtina - Communication

Komunikácia je pre náš život veľmi dôležitá. Vďaka nej sa medzi sebou dorozumievame, a to niekedy úplne bez slov. K tomu nám pomáha neverbálna komunikácia. Čiže na vyjadrenie svojich pocitov použijeme napríklad len gesto alebo sa usmejeme. Verbálna komunikácia v sebe, okrem rozprávania, zahŕňa aj me...
09:06
  
01.12.2021

#Občianska: Typológia osobnosti | Psychológia

Hippokrates delil ľudí na melancholikov, flegmatikov, sangvinikov a cholerikov. Melancholici citliví a uzavretí do seba, zároveň však starostliví a zodpovední. Flegmatici sú kľudní a vyrovnaní. Ak si sangvinik, si väčšinou plný optimizmu. No a cholerici sú impulzívni a nezávislí. Asi najzaužívanejš...
08:59
  
29.11.2021

#Občianska: City a emócie | Psychológia

Slová „cit“ a „emócia“ sa často používajú ako synonymá, aj keď v skutočnosti je ich význam trochu odlišný: emócie sú nižšie citové prejavy, ktoré sú spojené skôr s uspokojovaním našich primárnych potrieb a sú krátkodobejšie. Naopak city sú považované za vyššie prejavy a sú spájané s uspokojovaním na...
10:46
  
25.11.2021

#Občianska: Humanizmus a renesancia | Filozofia

V tomto období filozofia prestáva byť slúžkou náboženstva a dochádza k znovuobjaveniu antického učenia a umenia. Stredobodom pozornosti už nie je boh, ale človek a jeho pozícia v spoločnosti. Filozofov renesancie sme si rozdelili do piatich skupín, a to „filozofia v pravom zmysle slova“, „prírodná f...
14:03
  
25.11.2021

#Angličtina - Science and Technology

Technológie ľuďom denno denne zjednodušujú prácu a stávajú sa prirodzenou súčasťou našich životov. Teraz si len ťažko vieme predstaviť, žeby sme nemali mobilné telefóny a museli by sme doma čakať na pevnú linku alebo by sme si museli variť na ohni. Vieš si vôbec život bez technológii predstaviť? Okr...
07:51
  
24.11.2021

#Angličtina - Food

Akú prioritu má jedlo vo vašej pyramíde hodnôt? Predstavuje vysokú pozíciu? Ak áno, nečudujeme sa! Jedenie totižto patrí k našim základným fyziologickým potrebám, ktoré je potrebné splniť, aby sme sa mohli plne sústrediť a fungovať v každodennom živote bez obťažovania a kŕčov. Každá kultúra má však...
×
Náš web používa cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie jeho služieb, bez osobnej identifikácie jednotlivých používateľov. Pri používaní nášho webu však môžu naši partneri využívať cookies, ktoré sú personalizované, ale iba v prípade ak ste im už takýto súhlas udelili. Chcem vedieť viac.