ODBORNE NA SLOVÍČKO | UpP VUDPaP.sk

ODBORNE NA SLOVÍČKO | UpP VUDPaP.sk

Poďme hovoriť nahlas o poradenskom systéme a nahlas o potrebách odborníkov, expertov a výskumníkov v systéme poradenstva a prevencie

Podcast ODBORNE NA SLOVÍČKO | UpP VUDPaP.sk je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

Zoznam epizód (32 epizód)

14:12
  
pred 3 dňami

Supervízia

Supervízia je významnou súčasťou procesu kontinuálneho osobného a profesijného rozvoja pomáhajúcich profesií a tvorí podmienku kvality poradenských služieb poskytovaných v systéme výchovného poradenstva a prevencie. V dnešnou podcaste si môžete vypočuť rozhovor s internými expertami Petronelou Blaho...
33:49
  
21.07.2021

Intervencie zamerané na chybné ciele v správaní

Nadviažeme na predchádzajúci diel a budeme hovoriť o tom aké intervencie môžeme použiť pri jednotlivých chybných cieľoch správania, ako používať logické dôsledky vo výchove a ako nahradiť chybné ciele za vhodnejšie, pozitívne ciele a podporovať žiakov v sociálne užitočnom správaní. Povieme si tiež o...
33:49
  
21.07.2021

Intervencie zamerané na chybné ciele v správaní

Nadviažeme na predchádzajúci diel a budeme hovoriť o tom aké intervencie môžeme použiť pri jednotlivých chybných cieľoch správania, ako používať logické dôsledky vo výchove a ako nahradiť chybné ciele za vhodnejšie, pozitívne ciele a podporovať žiakov v sociálne užitočnom správaní. Povieme si tiež o...
26:11
  
14.07.2021

4 chybné ciele v správaní žiaka

V dnešnom podcaste máme ambíciu ponúknuť Vám východiská individuálnej psychológie a možnosti ich používania pri práci s deťmi a žiakmi. Individuálna psychológia ponúka koncepciu Rudolfa Dreikursa, ktorý popísal chybné ciele správania dieťaťa a žiaka, spôsob ako porozumieť tomuto správaniu a reagovať...
17:55
  
07.07.2021

Človekom centrovaný prístup v každodennej práci so žiakmi – časť 2

V ďalšom diely podcastu o PCA prístupe si povieme o tom ako pracovať s emóciami, čo prakticky znamená byť kongruentný, ako a prečo pochopiť dieťa práve tam, kde je a o sile akceptácie a empatického porozumenia. -odpovedá Lucia Lenická -pýta sa Darina Mikolášová
18:46
  
01.07.2021

Človekom centrovaný prístup v každodennej práci so žiakmi – časť 1

Dnešný podcast budeme prvým dielom rozhovoru s Luciou Lenickou psychologičkou a internou expertkou pre VÚDPaP o PCA prístupe k deťom. Priblížime si hlavné myšlienky psychologického prístupu, ktorého autorom je Carl Rogers a spomenieme metódy, ktoré sa dajú v tomto prístupe využiť pri práci so žiakmi...
22:05
  
23.06.2021

Ako na komunikáciu s rodičmi

Rodičia majú v celom procese výchovy a vzdelávania svojich detí v škole nezastupiteľnú úlohu. Práve táto oblasť spolupráce môže byť podceňovaná a nevyužije sa jej potenciál. O tom s akými rodičmi sa v spolupráci môžeme stretnúť a ako ich rozpoznať sa budeme rozprávať so psychologičkou a výskumnou pr...
30:14
  
16.06.2021

Kariérová výchova a poradenstvo pre materské školy

Pri kariérovej výchove si predstavíme výber strednej či vysokej školy, situácie spojené s voľbou povolania. Tieto činnosti pod ňu nepochybne spadajú ale samotná téma je komplexnejšia. O kariérovej výchove ako komplexnom, kontinuálnom a celoživotnom procese, ktorý sa začína už od narodenia, sa budeme...
27:26
  
02.06.2021

Motivačný rozhovor

Metodika motivačného rozhovoru bola vytvorená na základe praxe s klientami závislými na alkohole, ale našla si uplatnenie aj v zdravotníckej, terapeutickej či poradenskej praxi. Je zameraná na spoluprácu s klientom s cieľom stimulovať pozitívnu zmenu prostredníctvom prebudenia a posilnenia vnútornej...
19:18
  
26.05.2021

Nenásilná komunikácia – druhá časť

Dnes si môžeme vypočuť druhú časť rozhovoru s Lenkou Fikarovou, lektorkou komunikácie, ktorá nám predstavila Nenásilnú komunikáciu. Plynulo budeme pokračovať v minulotýždňovom rozhovore a dozvieme sa ako sa dá Nenásilná komunikácie využiť v rozhovore so žiakmi, rodičmi či učiteľmi, ako ju priniesť d...
17:52
  
19.05.2021

Nenásilná komunikácia – prvá časť

V aktuálnom podcaste si vypočujeme prvú časť rozhovoru s Lenkou Fikarovou, lektorkou komunikácie, ktorá nám predstaví Nenásilnú komunikáciu. Budeme hovoriť o autorovi, princípoch, metódach, technikách a výhodách používania Nenásilnej komunikácie. -odpovedá Lenka Fikarová -pýta sa Darina Mikolášová
22:12
  
12.05.2021

Budovanie a podpora spolupráce a komunikácie školského podporného tímu

Školské podporné tímy sú pomerne novým fenoménom v slovenskom školskom prostredí, spoluprácu medzi sebou a celým prostredím školy si postupne formujú a objavujú spôsoby ako komunikovať a vykonávať svoju prácu efektívne a nápomocne. V dnešnom podcaste odborne na slovíčko sa zameriame na to prečo je s...
11:17
  
05.05.2021

Úvod do špecifických porúch učenia

V aktuálnom podcaste sa povenujeme špecifickým poruchám učenia. Ponúkneme základné informácie o tom čo sú špecifické poruchy učenia a ako sa najčastejšie prejavujú. Pri akých prejavoch je vhodné spozornieť, ako ich včas podchytiť a pracovať s nimi v školskom prostredí. -odpovedá Martin Kmeť -pýta s...
19:42
  
28.04.2021

Špeciálne výchovné zariadenia na Slovensku

Vypočujte si nový diel podcastu Odborne na slovíčko s hosťom Stanislavom Špánikom. Priblížime si v ňom funkciu a špecifiká špeciálnych výchovných zariadení, akým klientom sú určené a akú starostlivosť poskytujú. -odpovedá Stanislav Špánik -pýta sa Darina Mikolášová
14:06
  
21.04.2021

Dobrá prax dištančnej práce školského psychológa

V dnešnom podcaste prinášame opäť tému dištančnej práce školskej psychologičky z pohľadu dvoch škôl, na ktorých pôsobí, základnej aj strednej školy, možnosti a nápady ako pracovať online v spolupráci s učiteľmi aj deťmi a čo vníma ako prioritu v tejto náročnej dobe. -odpovedá Eva Kempná -pýta sa Da...
19:42
  
14.04.2021

Výskum slovného hodnotenia

Aktuálna situácia nám poskytla možnosť skúmať slovné hodnotenia žiakov v škole. Dnešným hosťom podcastu je Estera Kövérová, výskumná pracovníčka Výskumného ústavu detskej psychológia a patopsychológie a priblíži nám výsledky výskumu slovného hodnotenia realizovaného v minulom roku. Dozvieme sa ako s...
31:14
  
31.03.2021

Rizikové správanie a jeho prevencia

V podcaste nadviažeme spätne na problematiku problémového správania a tentokrát sa  zameriame na tzv. rizikové správanie detí, mladých ľudí, o ktorom sa hovorí najmä v súvislosti s prevenciou v školách, školských zariadeniach. Povieme si, prečo je dôležité venovať pozornosť tomuto správaniu, aké sú...
16:45
  
24.03.2021

Podpora žiaka pri výbere strednej školy v čase pandémie

Prinášame aktuálnu tému určenú najmä pre výchovných a kariérnych poradcov. O procese výberu strednej školy, faktoroch, ktoré do neho vstupujú a úlohe výchovného poradcu sa budeme rozprávať s Máriou Jaššovou, psychologičkou a kariérnou poradkyňou. Príprava na podanie prihlášok je aktuálne sťažená opa...
21:56
  
17.03.2021

Problémové správanie žiaka v škole - časť 2

Pokračujeme v téme problémového správania a po predchádzajúcom diely prinášame viac informácii o poruchách správania, ktoré majú príčinu v sociálnom prostredí. Ako sa prejavujú a ich možné príčiny. Dozviete sa o rozdieloch v prístupe k deťom so sociálne podmienenou poruchou správania v porovnaní s h...
23:09
  
10.03.2021

Problémové správanie žiaka v škole – časť 1

V podcaste sa tentokrát zameriame na problémové správanie žiakov, s ktorým sa v školách a školských zariadeniach stretávajú učitelia aj odborní zamestnanci veľmi často. Ozrejmíme si, kedy už môžeme hovoriť o poruchách správania, ako ich môžeme rozpoznať, diagnostikovať a následne s nimi pracovať. Za...
30:50
  
03.03.2021

Posudzovanie správania žiaka

Zhodnocovanie a posudzovanie prejavov správania detí a žiakov je súčasťou každodennej práce odborných a pedagogických pracovníkov. Psychologička Alena Kopányiová nám v dnešnej časti priblíži ako využiť diagnostické metódy a odborné poznatky na získanie objektívnejšieho posúdenia správania dieťaťa....
17:56
  
24.02.2021

Technológie v práci odborných a pedagogických zamestnancov

Či už v dištančnej alebo prezenčnej výučbe, technológie sú a budú prirodzenou súčasťou života odborných aj pedagogických zamestnancov v systéme. V aktuálnom podcaste sa od psychológa a vedeckého pracovníka Michala Božíka dozvieme, ako z technológií vyťažiť do svojej práce to dobré, na ktoré nástrahy...
29:56
  
17.02.2021

Práca školského podporného tímu v čase dištančného vzdelávania

Ďalší z podcastov venujúcich sa dištančnej práci odborných zamestnancov je venovaný školskému podpornému tímu. Alexandra Jakubcová, koordinátorka školského podporného tímu a špeciálna pedagogička nám priblíži funkciu a členov školského podporného tímu Základnej školy Dubová a na čom je založená ich...
13:28
  
10.02.2021

Školský psychológ a jeho práca v čase koronakrízy

Podľa rozhodnutia ministra školstva Branislava Gröhling sa od pondelka vrátili deti do škôl a obnovená bola aj prevádzka školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie. Časť školských psychológov sa vrátila do škôl, časť z nich stále pracuje dištančne. Ako sa pracuje školským psychológom v č...
18:13
  
03.02.2021

Dištančná forma práce odborných zamestnancov počas pandémie

Na Slovensku stále platia prísne opatrenia, ktoré sa majú dokonca ešte sprísňovať. Situácia je náročná aj pre odborných zamestnancov, ktorí musia tiež pracovať dištančnou formou. Čím sa líši dištančná forma poradenskej práce od prezenčnej? A na čo je potrebné sa v poradenstve v tejto situácii najvia...
×
Náš web používa cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie jeho služieb, bez osobnej identifikácie jednotlivých používateľov. Pri používaní nášho webu však môžu naši partneri využívať cookies, ktoré sú personalizované, ale iba v prípade ak ste im už takýto súhlas udelili. Chcem vedieť viac.
OK