Maturita s Hashtagom

Maturita s Hashtagom

Hashtag.sk ti prináša unikátny maturitný podcast. Zaujímavo spracované maturitné okruhy, ktoré ti pomôžu ozrejmiť všetko, čo potrebuješ na maturitu zo slovenskej literatúry.

Podcast Maturita s Hashtagom je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.

Zoznam epizód (48 epizód)

00:11:59
  
06.04.2020

#30 Humor v slovenskej literatúre (Maturita s Hashtagom)

Slovník súčasného slovenského jazyka humor definuje ako: „vnímanie skutočnosti a jej podávanie žartovným, vtipným, úsmevným spôsobom, obyčajne vyvolávajúcim smiech.“ S humorom je väčšina z nás komfrontovaná každodenne a tak to má byť. Zároveň nám humor, vtip a zábava pomáhajú prekonávať životné situ...
00:09:31
  
06.04.2020

#29 Literárne smery po roku 1945 (Maturita s Hashtagom)

Literatúra v 20. storočí bola zaujímavá najmä tým, že sa v podstate prestala riadiť žánrovými i formálnymi pravidlami, čo platí vlastne dodnes. Literárne smery už neboli tak jednoznačné, ako sme to mali v minulosti, keď sme hovorili o romantizme alebo realizme. Základom teda je, že literatúra sa jed...
00:08:12
  
06.04.2020

#28 Svetová dráma po roku 1945 (Maturita s Hashtagom)

Predstav si, že sa vyberieš do divadla, pohodlne sa usadíš a necháš sa unášať dejom. Čo očakávaš od predstavenia? V prvom rade nejaký prekvapivý zlomový bod. Príbeh predsa nemôže byť úplne priamočiary. A presne o to sa snažili aj dramatici po druhej svetovej vojne. Vo svojej tvorbe nadväzovali na pr...
00:10:23
  
06.04.2020

#27 Slovenská dráma po roku 1945 (Maturita s Hashtagom)

Divadlo má na Slovensku veľkú tradíciu. Dlhé roky však bolo spájané predovšetkým s ochotníckou tvorbou. Dramatická tvorba sa však naplno rozbehla v 20. storočí. Jej rozmach išiel ruka v ruke s otváraním nových divadelných scén a stavaním domov kultúry. Ak totiž chceme mať kvalitnú drámu, je nesmiern...
00:09:06
  
06.04.2020

#26 Slovenská próza po roku 1945 (Maturita s Hashtagom)

S koncom vojny a rokom 1945 sa rozbehla celkom nová epocha v slovenskej literatúre. No rovnako, ako aj v prípade povojnovej poézie, ani tu nezavládli úplne slobodné časy. Po nástupe komunizmu vládla umelecká nesloboda, s výnimkou krátkeho času uvoľnenia v 60. rokoch, trpko ukončeného vpádom vojsk Va...
00:09:16
  
06.04.2020

#25 Slovenska poézia po roku 1945 (Maturita s Hashtagom)

V roku 1945 sa svet konečne zbavil pliagy menom druhá svetová vojna. Slovensko sa opäť spojilo s Českom. No ubehli len tri roky od toho, čo Slovensko prestalo byť fašistickým satelitom Nemecka a komunisti prebrali v Československu v roku 1948 moc. Viacerí autori sa následne odmlčali, iní odišli do c...
00:10:20
  
06.04.2020

#24 Druhá svetová vojna v svetovej literatúre (Maturita s Hashtagom)

Druhá svetová vojna sa do slovenskej literatúry zapísala veľkými krvavými písmenami. Je to vidieť v takých románoch ako Námestie sv. Alžbety od Rudolfa Jašíka či Smrť sa volá Engelchen od Ladislava Mňačka, kde popisuje zážitky z SNP. Naopak, vo svete je jedno z najvýraznejších diel o druhej svetovej...
00:08:52
  
06.04.2020

#23 Druhá svetová vojna v slovenskej literatúre (Maturita s Hashtagom)

Je samozrejmé, že tak masový konflikt, akým bola druhá svetová vojna, ktorá sa odohrala v rokoch 1939 až 1945, sa nielen zapíše do histórie ľudstva, ale tiež literatúry. Tak, ako som spomínal pri autoroch, ktorí písali o prvej svetovej vojne, mnohí z autorov si ju zažili na vlastnej koži a tak sa z...
00:10:23
  
06.04.2020

#21 Lyrizovaná próza - Naturizmus (Maturita s Hashtagom)

Slovania mali vždy k svojej krásnej prírode hlboký vzťah. Platí to aj o našom národe pod Tatrami, ktorého krajina je síce malá, no na prírodnú krásu mimoriadne bohatá. A práve aj to sa prejavilo v takzvanom naturizme, teda lyrizovanej próze. Lyrizovaná próza je v literatúre široký termín a vyčleňujú...
00:07:38
  
06.04.2020

#20 Ženské postavy v slovenskej literatúre (Maturita s Hashtagom)

Dnes nám príde normálne, že je v literárnom diele, ale napríklad aj vo filme hlavnou hrdinkou žena. No nebolo to vždy tak. Tak, ako je absolútna väčšina autorov, ktorých si musíme pamätať na maturity mužská, aj postavy v dielach zvykli hrať len menej dôležité úlohy. Aj keď sme si aj v tomto podcaste...
00:07:29
  
06.04.2020

#18 Prvá svetová vojna v slovenskej literatúre (Maturita s Hashtagom)

Prvá svetová vojna zastihla Slovákov ako súčasť Rakúsko-Uhorska, no na jej konci sme už mali spoločný štát s Čechmi. Napriek pozitívnemu výsledku priniesla prvá svetová vojna v rokoch 1914 až 1918 mnoho hrôz. Množstvo obetí, strach, dôsledky vojny na tých, čo prežili. Vojna poznačila i našu literatú...
00:07:46
  
06.04.2020

#17 Prvá svetová vojna v svetovej literatúre (Maturita s Hashtagom)

Literatúra má tú silu, že dokáže vždy nejakým spôsobom odzrkadliť aktuálnu situáciu v spoločnosti a tým aj pocity autorov. Veľmi výrazne sa to dá pozorovať v tvorbe, ktorá sa venuje prvej svetovej vojne. Kľúčové slová: Erich Maria Remarque, Romain Rolland, Ernest Hemingway Podcast Maturita s Hashtag...
00:09:51
  
06.04.2020

#16 Ivan Krasko a literárna moderna (Maturita s Hashtagom)

Začiatkom 20. storočia prenikli aj do slovenskej literatúry nové umelecké a myšlienkové prúdy. Už neprevládala národná tematika, ale subjektívne motívy, vlastné túžby a smútky autora. Toto obdobie modernizovania poézie neskôr nazvala literárna kritika Slovenskou literárnou modernou. O nej a aj o sve...
00:10:22
  
06.04.2020

#15 Slovenská dráma v 19. a začiatkom 20. storočia (Maturita s Hashtagom)

Je zaujímavé, že aj keď má divadelná tvorba na Slovensku pomerne dlhú tradíciu, o profesionálnom divadle hovoríme len približne sto rokov. Až v roku 1920 sa otvorilo Slovenské národné divadlo v Bratislave, ako prvá profesionálna scéna. Ako to však na Slovensku fungovalo dovtedy? Autori divadelné hry...
00:09:13
  
06.04.2020

#14 Poviedka v slovenskej realistickej literatúre (Maturita s Hashtagom)

Realizmus na Slovensku nastúpil koncom 19. storočia. Po romantizme, v ktorom prevládala predovšetkým poézia, stačí si spomenúť na Štúrovcov a Sládkoviča, sa v realizme do popredia dostala próza. Typickou formou na Slovensku sa tak stala poviedka. O tom, čo ju odlišuje od románu a novely, ale i o aut...
00:10:22
  
06.04.2020

#13 Obraz ľudu v dielach Hviezdoslava a Sládkoviča (Maturita s Hashtagom)

Romantizmus a realizmus sme si už prešli v samostatných podcastoch. Tieto literárne smery zvykneme dávať do protikladu, keďže ich dokážeme rozlišovať nielen na základe rokov, v ktorých romantické a neskôr realistické diela vznikali. Ideálnym spôsobom na porovnanie romantizmu a realizmu je vybrať si...
00:07:49
  
06.04.2020

#12 Problematika zemanov v slovenskej literatúre (Maturita s Hashtagom)

O zemanoch písal Hviezdoslav, Kalinčiak aj Kukučín. Dnes si tak povieme, o koho vlastne išlo, aké diela sa zemanom venovali a prečo táto vrstva tak upadla. Ďalej sa dozvieš, kto bol Ežo Vlkolinský a kto Aduš Domanický a prečo by si si ich mal zapamätať. Kľúčové slová: Pavol Országh Hviezdoslav, Ján...
00:07:03
  
06.04.2020

#11 P. O. Hviezdoslav a jeho lyrika (Maturita s Hashtagom)

Keď sa povie jeho meno, každý vie o kom je reč. Hviezdoslav patrí k najvýraznejším postavám našej literatúry, autor, ktorý bol nominovaný na prestížnu Nobelovú cenu. Zaujímal ho vesmír, vyštudoval za advokáta, bol vedúcim pobočky banky. Nielen jeho tvorba z neho robí mimoriadne všestrannú osobnosť....
00:08:21
  
06.04.2020

#10 Svetový realizmus (Maturita s Hashtagom)

Realizmus. Už z názvu vyplýva, že sa predstavitelia snažili podať realistický odraz spoločnosti. Vznikol v 30. rokoch 19.storočia a vo svete trval do konca 19. storočia. Dôraz sa kladie na vykreslenie postáv, pravdivé zobrazenie spoločnosti a zmien v spoločnosti. Kľúčové slová: romantizmus, realizmu...
00:09:10
  
06.04.2020

#9 Štúr ako jazykovedec, novinár, spisovateľ a politik (Maturita s Hashtagom)

„Málo troviť, veľa tvoriť a učiť sa.“ – to bolo heslo, ktorým sa celý život riadil Ľudovít Štúr a ako neskôr budeš počuť, do bodky sa ho i držal. Štúr nežije už viac ako jeden a pol storočia, ale jeho dielo a stopa, ktorú zanechal pre Slovákov je stále živá. Poďme si v dnešnom podcaste pripomenúť, k...
00:10:36
  
06.04.2020

#8 Kodifikácia slovenčiny podľa Bernoláka a Štúra (Maturita s Hashtagom)

Zamyslel si sa už niekedy nad tým, aká dlhá bola cesta k jazyku, ktorým rozprávame v dnešnej dobe na Slovensku? Ak nie, možno ti to náš dnešný podcast na tému kodifikácie slovenčiny trošku ozrejmí. Tak poďme na to. Kľúčové slová: Anton Bernolák, Ľudovít Štúr, slovenčina, kodifikácia Podcast Maturita...
00:09:09
  
06.04.2020

#7 Slovenský romantizmus (Maturita s Hashtagom)

Je osemnáste storočie a svet začína byť pomaly pokrokovejší a novátorskejší. A taký bol aj romantizmus, ktorý sa naplno rozvinul v druhej polovici 18. storočia a nahradil dovtedajší klasicizmus. Kľúčové slová: Ľudovít Štúr, kodifikácia, Samo Chalupka, Andrej Sládkovič Podcast Maturita s Hashtagom ti...
00:07:11
  
06.04.2020

#6 Svetový romantizmus (Maturita s Hashtagom)

Čo ti napadne, keď niekto spomenie obdobie romantizmu? Áno, dnešná téma bude aj o romantických príbehoch a obdivuhodných postavách, ale aj o celom smere, ktorý priniesol výrazné zmeny v zmýšľaní a vnímaní sveta. Kľúčové slová: Johann Wolfgang Goethe, Victor Hugo, Friedrich Schiller, Alexander Sergej...
×
Náš web používa cookies, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a skvalitňovanie jeho služieb, bez osobnej identifikácie jednotlivých používateľov. Pri používaní nášho webu však môžu naši partneri využívať cookies, ktoré sú personalizované, ale iba v prípade ak ste im už takýto súhlas udelili. Chcem vedieť viac.
OK