SLUNCE, SENO, HALLOWEEN - týždenný sumár diania v NHL, 31.10.2019
30.10.2019Traja chlapi na pive
SLUNCE, SENO, HALLOWEEN - týždenný sumár diania v NHL, 31.10.2019
00:00 / 00:00